Įvertinkite

Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Skyrius/
kabinetas
Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Administracija Medicininės įrangos ŠG poskyriui pirkimas 33190000-8  P 161 II ketv. 12+24
2 Buhalterija Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo
draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Buhalterija Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
4 Chirurginis
skyrius
Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
5 Fizioterapinis
skyrius
Skaitmeninis rankos dinamometras 33190000-8  P 1 I 12+24
6 Fizioterapinis
skyrius
Elektroterapijos ir ultragarso
terapijos aparatas 
33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
7 Fizioterapinis
skyrius
Impulsinių srovių aparatas 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
8 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių, reikalingų šlapimo tyrimams atlikti, pirkimas 33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
9 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių,
reikalingų hematologiniams
tyrimams atlikti, pirkimas
33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
10 Laboratorija Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
11 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Kompiuterių su monitoriais
ir standartine programine
įranga pirkimas
30232110-8 P 29 I ketv. 12+24
12 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Eilių valdymo sistemos pirkimas 72000000-5 P 1 I ketv. 12+24
13 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Elektroninės DVS ir jos
priežiūros paslaugų pirkimas
72000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
14 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius E-recepto paslaugų pirkimas 72000000-5  PSL 1 II ketv. 12+24
15 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Spausdintuvų pirkimas 33195100-4 P 10 I ketv. 12+24
16 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
17 Odontologinis skyrius Apekso lokatorius 33190000-8  P 1 IV ketv. 12+24
18 Odontologinis skyrius Ultragarso vonelė 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
19 Odontologinis sk. Odontologo darbo vietos
įrangos pirkimas
33190000-8  P 6 III ketv. 12+24
20 Ūkio skyrius Medicininių atliekų surinkimo
ir išvežimo paslaugų pirkimas 
90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
21 Ūkio skyrius Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
22 Ūkio skyrius Odontologinio skyriaus kabinetų
remonto paslaugų pirkimas
50000000-5 PSL 95.85 kv. m. I ketv. 12
23 Ūkio skyrius Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
24 Ūkio skyrius Automobilio saugojimo
paslaugų pirkimas
98300000-6   PSL 1 II ketv. 12+24
25 Ūkio skyrius Kondicionierių ir montavimo
paslaugų pirkimas
45331200-8  P 1 II ketv. 12+24
26 Ūkio skyrius Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
27 Ūkio skyrius Aplinkos apželdinimo, tvarkymo
ir priežiūros paslaugų pirkimas
45262640-9 PSL 1 I ketv. 12
28 Ūkio skyrius Archyvo dokumentų
tvarkymo paslaugos
72512000-7  PSL 1 II ketv. 12+24
29 Ūkio skyrius Automobilio draudimas
(TPVCAD, KASKO)
 66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos informacija apie 2018 m. atliktus pirkimus ir sudarytas sutartis

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / sąskaitos faktūros data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Avarijų likvidavimo paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

Pagal išvardintą veiklų sąrašą

2018-01-10

UAB "Grinda"

Automobilio draudimas
(TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

308

2018-01-19

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Gonio lindzė 3 veidrodžių

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

373

2018-01-15

UAB "Kavita"

Akių dugno apžiūros lęšiai

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

238

2018-01-15

UAB "Kavita"

Zondai ašarų takų
praeinamumui įvertinti

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

48

2018-01-15

UAB "Kavita"

Laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo paslaugų
supaprastintas mažos vertės pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

1. 1367,30
2. 461,98
3. 388,50

1. 2018-02-05;
2. 2018-02-05;
3. 2018-02-08

1. UAB "Laboratorinė medicina";
2. UAB "Interautomatika";
3. UAB „Medfarmos laboratorijos“

Finansinio audito paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1345,00

2018-02-06

UAB "Verslo apskaitos auditas"

Vaisto Kenalog pirkimo apklausa

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

11,03 / vnt.

2018-02-06

UAB "Limedika"

Elektroninio parašo sertifikavimo
paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

43,33 Eur; 8,23 Eur; 1,60 Eur

2018-02-12

VĮ Registrų centras

Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

27,95 / vnt.

2018-02-09

UAB "Baltmax"

Kameros pirkimas (kasai)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

94,90 / vnt.

2018-02-01

UAB "Varlė"

Buhalterinės apskaitos programos
priežiūros paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

300,01 / m.
27,83 / val.

2018-02-20

UAB "Makroskaita"

Vaistų ir vaistinių preparatų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

1.2406,99
2.2108,63
3.1793,11

1. 2018-03-26;
2. 2018-04-16;
3. 2018-04-16

1. UAB „Nemuno vaistinė“
2. UAB „Limedika“
3. UAB ARMILA

Įmokų surinkimo paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

7889,20 (12 mėn.)

 

UAB "Mokėjimų terminalų sistemos"

Kanceliarinių prekių ir įvairių
biuro reikmenų pirkimas

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 1351,98
2. 2281,69

1. 2018-03-21'
2. 2018-03-21

1. UAB "Office system";
2. UAB "Eurobiuras" (pop.)

Papildomų odontologinių medžiagų
ir priemonių pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1.2906,46
2.2488,10
3.3987,94

1. 2018-03-15
2. 2018-03-15
3. 2018-03-15

1. UAB "Plandent"
2. UAB "Medavita"
3. UAB "Analizė"

Turto draudimo paslaugų
pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1190,24

2018-03-19

ADB "Gjensidige"

Plastikinių sienų konstrukcijų gamybos ir montavimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

3049,99

 

UAB „Gamlana“

Medicininių atliekų surinkimo ir
išvežimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

2262,7

2018-03-22

UAB "Termodinaminiai procesai"

Kompiuteriai - 5 vnt.
("žalia" prekė)

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

3285,15

2018-03-28

UAB „Komparsa“

95 benzino pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

3100,00

2018-04-05

UAB „Fleet Union“

Patalpų valymo ir priežiūros
paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

1. 96696,00 EUR
2. 17773,92 EUR

1.2018-04-16
2. 2018-04-10

1. UAB "Corpus A"
2. UAB "BSS grupė"

Autobuso nuomos paslaugų
pirkimas  (45 vietų)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

890

2018-04-05

UAB „Vilneda“

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams
padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

4850 Eur

2018-05-15

AB "Lietuvos Draudimas"

Lauko suoliukų su šiukšliadėžėmis
(po 2 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1350,36

2018-05-04

UAB „BIPA“

Lauko šachmatų ir lauko teniso
stalų pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

3030,00

2018-05-04

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“

Medicinos prietaisų remonto paslaugų, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

603,00

2018-05-18

UAB „Limeta“

Apsaugų ( 2 vnt.) nuo rentgeno spindulių (suaugusiems ir vaikams) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

137,12

2018-05-18

UAB „Kodmeda“

Nešiojamų kompiuterių pirkimas (4 vnt.)

Skelbiama apklausa
CVP IS

5931,42

2018-06-07

AB "Telia Lietuva"

Spausdintuvai - 5 vnt.
("žalia" prekė)

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 102,85

2. 188,28

2018-05-31

1. UAB "Kompservis";

2. UAB "Dailyprint"

Papildomų vaizdo stebėjimo kamerų
(2 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

496,10

2018-06-04

UAB "IT sistemos"

Elektrokardiografo įrangos pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1500,40

2018-06-05

UAB "Salmeda"

Bevielių ausinių pirkimas
(2vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

241,80

2018-06-20

SIA „Adventus Solutions“

Biopsinių žnyplių pirkimas
(2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

781,15

2018-06-20

Olympus Sverige Aktiebolag

Naso-laringofibroskopo vaizdo
sistemos pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

19500,00

2018-06-18

UAB „Amedas“

Komutatorių pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

31,48

2018-06-27

UAB "SKYTECH.LT"

Medicininės įrangos ŠG kabinetui
(3 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

960,00

2018-07-16

UAB "Limeta"

Kompiuteriai - 6 vnt.
("žalia" prekė)

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 2042,48 Eur su PVM (4 vnt.)
2. 1452,00 Eur su PVM (2 vnt.)

2018-07-30

  1. Nuklonas UAB
  2. Inida UAB

Metadono dozatorius
(1 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

290,40 Eur su PVM

2018-08-24

UAB „Labochema“

Ambulatorinio EKG holterio
įrangos pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

2962,08 Eur su PVM

2018-07-25

UAB "MedaLT"

IS programavimo darbų paslaugų pirkimas:

  1. 1.Dalis: 094 formos

2. Dalis 025-027 formos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1.2700 Eur su PVM
2. 9900 Eur su PVM

1. 2018-08-14
2. 2018-09-14

Andrius Vitkūnas
Mindaugas Kiriejevas

Skaitmeninio encefalografo
įrangos pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

17787,00 Eur su PVM

2018-09-07

UAB "Mediq Lietuva"

Odontologinės gydytojo kėdės pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

280 Eur su PVM

2018-09-03

UAB „Eurilija“

Neįgaliojo vežimėlio pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

191,91 Eur su PVM

2018-08-07

UAB "Slaugvita"

Finansinio projekto audito ataskaitos parengimo paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

968 Eur su PVM

2018-08-23

UAB "Lexin auditas"

Informacinio stendo gamybos paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

56,87 Eur su PVM

2018-08-31

UAB "Reklamos 4"

Ultragarsinės diagnostikos sistema su kardiologiniais davikliais

Skelbiama apklausa
CVP IS

-

-

Pirkimas nutrauktas

Oftalmologinių pincetų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

421, Eur su PVM

2018-10-18

UAB „Kavita“

Diagnostikos reagentų ir pagalbinių priemonių, reikalingų tyrimams atlikti, pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

9210,60 Eur su PVM

2018-11-13

UAB „Diamedica“

Minkštasuolio registratūrai pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1331 Eur su PVM

2018-09-28

UAB „Inter Office“

Kompiuteriai - 2 vnt.
("žalia" prekė);
Nespalvinis spausdintuvas - 1 vnt.

Atviras konkursas
(pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 165,77 Eur su PVM (1 spausd.)

2.1 773,19 Eur su PVM (1 komp.)

2.2. 537,24 Eur su PVM (1 komp.)

2018-10-11

1. Office Equipment Solutions Baltic UAB"

2. Inida UAB

Pagalbinių priemonių, reikalingų tyrimams atlikti, pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

270,02 Eur su PVM

2018-10-23

UAB „Medfarmos laboratorijos“

Vakcinos Trumenba apklausa

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

95,01 Eur su PVM

2018-10-23

UAB „Limedika‘

Sieninė diagnostinė stotis

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1013,98 Eur su PVM

2018-10-25

UAB „Interlux“

Medicininės įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimo

Neskelbiamos derybos

127,05 Eur su PVM

2018-11-08

UAB „Diamedica“

SSL sertifikato domenui ir subdomenui pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

193,58 Eur su PVM

2018-11-27

UAB „Interneto vizija“
Atnaujinta: 2018-12-18 14:33:52

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas