Įvertinkite

Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Skyrius/
kabinetas
Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Administracija Medicininės įrangos ŠG poskyriui pirkimas 33190000-8  P 161 II ketv. 12+24
2 Buhalterija Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo
draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Buhalterija Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
4 Chirurginis
skyrius
Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
5 Fizioterapinis
skyrius
Skaitmeninis rankos dinamometras 33190000-8  P 1 I 12+24
6 Fizioterapinis
skyrius
Elektroterapijos ir ultragarso
terapijos aparatas 
33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
7 Fizioterapinis
skyrius
Impulsinių srovių aparatas 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
8 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių, reikalingų šlapimo tyrimams atlikti, pirkimas 33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
9 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių,
reikalingų hematologiniams
tyrimams atlikti, pirkimas
33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
10 Laboratorija Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
11 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Kompiuterių su monitoriais
ir standartine programine
įranga pirkimas
30232110-8 P 29 I ketv. 12+24
12 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Eilių valdymo sistemos pirkimas 72000000-5 P 1 I ketv. 12+24
13 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Elektroninės DVS ir jos
priežiūros paslaugų pirkimas
72000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
14 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius E-recepto paslaugų pirkimas 72000000-5  PSL 1 II ketv. 12+24
15 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Spausdintuvų pirkimas 33195100-4 P 10 I ketv. 12+24
16 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
17 Odontologinis skyrius Apekso lokatorius 33190000-8  P 1 IV ketv. 12+24
18 Odontologinis skyrius Ultragarso vonelė 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
19 Odontologinis sk. Odontologo darbo vietos
įrangos pirkimas
33190000-8  P 6 III ketv. 12+24
20 Ūkio skyrius Medicininių atliekų surinkimo
ir išvežimo paslaugų pirkimas 
90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
21 Ūkio skyrius Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
22 Ūkio skyrius Odontologinio skyriaus kabinetų
remonto paslaugų pirkimas
50000000-5 PSL 95.85 kv. m. I ketv. 12
23 Ūkio skyrius Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
24 Ūkio skyrius Automobilio saugojimo
paslaugų pirkimas
98300000-6   PSL 1 II ketv. 12+24
25 Ūkio skyrius Kondicionierių ir montavimo
paslaugų pirkimas
45331200-8  P 1 II ketv. 12+24
26 Ūkio skyrius Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
27 Ūkio skyrius Aplinkos apželdinimo, tvarkymo
ir priežiūros paslaugų pirkimas
45262640-9 PSL 1 I ketv. 12
28 Ūkio skyrius Archyvo dokumentų
tvarkymo paslaugos
72512000-7  PSL 1 II ketv. 12+24
29 Ūkio skyrius Automobilio draudimas
(TPVCAD, KASKO)
 66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2019 m.

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia medicininės įrangos pirkimą

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

Suvestinė informacija apie VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. atliktus viešuosius pirkimus

Eil.

Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / s.f. data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

 1.

Kineziterapinių ir kt.
prekių pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

681,37 Eur su PVM

2019-02-13

UAB "Teida"

2.

Skaitmeninis rankos
dinamometras

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

395,00 Eur su PVM

2019-01-15

UAB "Sportija"

 3.

Automobilio draudimas
(TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

295,49 Eur su PVM

2019-01-17

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

4.

Laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo paslaugų supaprastintas mažos vertės pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

2398,22 Eur su PVM

2019-02-04

UAB "Laboratorinė medicina"

5.

Odontologinio skyriaus interjero projektavimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1031,02 Eur su PVM

2019-02-14

UAB “Reformų idėjos”

6.

Kavos aparatų darbuotojų poilsio k.
(3 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1. 685 Eur su PVM (1 vnt.)
2. 1189 Eur su PVM (2 vnt.)

1. 2019-02-04

2. 2019-02-04

1. UAB „AD Market” (JuraD60)
2. UAB "Maina & Co" (JuraE6 ir Phillips)

 7.

Dviejų dalių elektrinio masažinio
stalo pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1158,50 Eur su PVM

2019-02-26

UAB "Neurovita"

 8.

Kopijavimo aparato pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

490,05 Eur

2019-02-27

UAB "Kompservis"

 9.

Buhalterinės apskaitos
 programos priežiūros paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

300,01 Eur su PVM

2019-03-05

UAB "Makroskaita"

 10.

Lauko teritorijos priežiūros
paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

19728 EUr su PVM

2019-04-10

UAB "Corpus A"

 11.

Spausdintuvų kasečių
pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

pagal sąrašą

2019-04-01

UAB "Sinerta"

 12.

Geriamojo vandens tiekimo
paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

Pagal poreikį

2019-04-01

UAB | Gelsva"

 13.

Turto draudimo
paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1 190,25 EUR

2019-04-02

ADB "Gjensidige"

14.

Sveikatos priežiūros įstaigų
civilinės atsakomybės už pacientams
padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

4200 EUR

2019-05-16

AB "Lietuvos Draudimas"

15.

Lipnių etikečių (brūkštinių kodų skaitytuvams) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1,22 / 0,49 Eur
be PVM / 1000 vnt.

2019-04-12

UAB "Vygėja"

 16.

Elektros energija

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina). Paskelbta CPO.

0,06558 Eur su PVM

2019-05-07

UAB Elektrum Lietuva

17.

SSD diskų kompiuteriams pirkimas
(2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

39,80 Eur su PVM

2019-05-09

UAB "SKYTECH.LT"

18.

OCR programa - 1 vnt.

Mažos vertės neskelbiama apklausa

129,99 Eur su PVM

2019-05-15

UAB "SKYTECH.LT"

19.

Bakteriocidinės lempos pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

410 Eur (ne PVM mokėtojas)

2019-05-30

UAB "Debesų technologijos"

20.

IS greitaveikos optimizavimo bei naujų funkcionalumų programavimo darbų paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

9850,00 Eur su PVM

2019-05-27

Mindaugas Kiriejevas

 Informacija apie 2019 m. VšĮ Lazdynų poliklinikos atliktus pirkimus ir sudarytas sutartis
Atnaujinta: 2019-06-04 08:16:49
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)