Įvertinkite

Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Skyrius/
kabinetas
Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Administracija Medicininės įrangos ŠG poskyriui pirkimas 33190000-8  P 161 II ketv. 12+24
2 Buhalterija Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo
draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Buhalterija Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
4 Chirurginis
skyrius
Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
5 Fizioterapinis
skyrius
Skaitmeninis rankos dinamometras 33190000-8  P 1 I 12+24
6 Fizioterapinis
skyrius
Elektroterapijos ir ultragarso
terapijos aparatas 
33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
7 Fizioterapinis
skyrius
Impulsinių srovių aparatas 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
8 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių, reikalingų šlapimo tyrimams atlikti, pirkimas 33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
9 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių,
reikalingų hematologiniams
tyrimams atlikti, pirkimas
33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
10 Laboratorija Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
11 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Kompiuterių su monitoriais
ir standartine programine
įranga pirkimas
30232110-8 P 29 I ketv. 12+24
12 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Eilių valdymo sistemos pirkimas 72000000-5 P 1 I ketv. 12+24
13 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Elektroninės DVS ir jos
priežiūros paslaugų pirkimas
72000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
14 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius E-recepto paslaugų pirkimas 72000000-5  PSL 1 II ketv. 12+24
15 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Spausdintuvų pirkimas 33195100-4 P 10 I ketv. 12+24
16 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
17 Odontologinis skyrius Apekso lokatorius 33190000-8  P 1 IV ketv. 12+24
18 Odontologinis skyrius Ultragarso vonelė 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
19 Odontologinis sk. Odontologo darbo vietos
įrangos pirkimas
33190000-8  P 6 III ketv. 12+24
20 Ūkio skyrius Medicininių atliekų surinkimo
ir išvežimo paslaugų pirkimas 
90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
21 Ūkio skyrius Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
22 Ūkio skyrius Odontologinio skyriaus kabinetų
remonto paslaugų pirkimas
50000000-5 PSL 95.85 kv. m. I ketv. 12
23 Ūkio skyrius Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
24 Ūkio skyrius Automobilio saugojimo
paslaugų pirkimas
98300000-6   PSL 1 II ketv. 12+24
25 Ūkio skyrius Kondicionierių ir montavimo
paslaugų pirkimas
45331200-8  P 1 II ketv. 12+24
26 Ūkio skyrius Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
27 Ūkio skyrius Aplinkos apželdinimo, tvarkymo
ir priežiūros paslaugų pirkimas
45262640-9 PSL 1 I ketv. 12
28 Ūkio skyrius Archyvo dokumentų
tvarkymo paslaugos
72512000-7  PSL 1 II ketv. 12+24
29 Ūkio skyrius Automobilio draudimas
(TPVCAD, KASKO)
 66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2019 m.

Suvestinė informacija apie VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. atliktus viešuosius pirkimus

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / s.f. data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Skaitmeninis rankos dinamometras

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

395,00 Eur su PVM

2019-01-15

UAB "Sportija"

Automobilio draudimas
(TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

295,49 Eur su PVM

2019-01-17

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo paslaugų supaprastintas
mažos vertės pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

2398,22 Eur su PVM

2019-02-04

UAB "Laboratorinė medicina"

Odontologinio skyriaus interjero projektavimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1031,02 Eur su PVM

2019-02-14

UAB “Reformų idėjos”

Kavos aparatų darbuotojų poilsio k.
(3 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1. 685 Eur su PVM (1 vnt.)
2. 1189 Eur su PVM (2 vnt.)

1. 2019-02-04
2. 2019-02-04

1. UAB „AD Market” (JuraD60)
2. UAB "Maina & Co" (JuraE6 ir Phillips)
Atnaujinta: 2019-02-13 12:01:28

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas