Įvertinkite

Administracinė informacija

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Skyrius/
kabinetas
Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Administracija Medicininės įrangos ŠG poskyriui pirkimas 33190000-8  P 161 II ketv. 12+24
2 Buhalterija Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo
draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Buhalterija Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
4 Chirurginis
skyrius
Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
5 Fizioterapinis
skyrius
Skaitmeninis rankos dinamometras 33190000-8  P 1 I 12+24
6 Fizioterapinis
skyrius
Elektroterapijos ir ultragarso
terapijos aparatas 
33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
7 Fizioterapinis
skyrius
Impulsinių srovių aparatas 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
8 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių, reikalingų šlapimo tyrimams atlikti, pirkimas 33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
9 Laboratorija Reagentų ir darbo priemonių,
reikalingų hematologiniams
tyrimams atlikti, pirkimas
33696500-0 P 1 III ketv. 12+24
10 Laboratorija Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
11 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Kompiuterių su monitoriais
ir standartine programine
įranga pirkimas
30232110-8 P 29 I ketv. 12+24
12 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Eilių valdymo sistemos pirkimas 72000000-5 P 1 I ketv. 12+24
13 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Elektroninės DVS ir jos
priežiūros paslaugų pirkimas
72000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
14 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius E-recepto paslaugų pirkimas 72000000-5  PSL 1 II ketv. 12+24
15 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius Spausdintuvų pirkimas 33195100-4 P 10 I ketv. 12+24
16 Medicinos statistikos ir informatikos skyrius IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
17 Odontologinis skyrius Apekso lokatorius 33190000-8  P 1 IV ketv. 12+24
18 Odontologinis skyrius Ultragarso vonelė 33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
19 Odontologinis sk. Odontologo darbo vietos
įrangos pirkimas
33190000-8  P 6 III ketv. 12+24
20 Ūkio skyrius Medicininių atliekų surinkimo
ir išvežimo paslaugų pirkimas 
90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
21 Ūkio skyrius Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
22 Ūkio skyrius Odontologinio skyriaus kabinetų
remonto paslaugų pirkimas
50000000-5 PSL 95.85 kv. m. I ketv. 12
23 Ūkio skyrius Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
24 Ūkio skyrius Automobilio saugojimo
paslaugų pirkimas
98300000-6   PSL 1 II ketv. 12+24
25 Ūkio skyrius Kondicionierių ir montavimo
paslaugų pirkimas
45331200-8  P 1 II ketv. 12+24
26 Ūkio skyrius Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
27 Ūkio skyrius Aplinkos apželdinimo, tvarkymo
ir priežiūros paslaugų pirkimas
45262640-9 PSL 1 I ketv. 12
28 Ūkio skyrius Archyvo dokumentų
tvarkymo paslaugos
72512000-7  PSL 1 II ketv. 12+24
29 Ūkio skyrius Automobilio draudimas
(TPVCAD, KASKO)
 66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2019 m.

VšĮ Lazdynų poliklinika vykdo elektros energijos pirkimą
Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.
VšĮ Lazdynų poliklinika vykdo lauko teritorijos priežiūros paslaugų pirkimas

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Skelbimas
Dokumentai

Suvestinė informacija apie VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. atliktus viešuosius pirkimus
Pirkimo objektas
(pirkimo pavadinimas)
Pirkimo būdas Laimėjusio dalyvio pavadinimas Pirkimo sutarties data Pirkimo sutarties
kaina Eur
Kineziterapinių ir kt.
prekių pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Teida" 2019.02.13 681,37 Eur su PVM
Skaitmeninis rankos
dinamometras
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Sportija" 2019.01.15 395,00 Eur su PVM
Automobilio draudimas
(TPVCAD ir KASKO)
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
AAS "BTA Baltic Insurance Company" 2019.01.17 295,49 Eur su PVM
Laboratorinių tyrimų išorinio
kokybės vertinimo paslaugų supaprastintas
mažos vertės pirkimas
Skelbiama apklausa
CVP IS
UAB "Laboratorinė medicina" 2019.02.04 2398,22 Eur
Odontologinio skyriaus interjero projektavimo paslaugų pirkimas Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Reformų idėjos" 2019.02.14 1031,02 Eur su PVM
Kavos aparatų darbuotojų poilsio k.
(3 vnt.) pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
1. UAB „AD Market” (JuraD60)
2. UAB "Maina & Co" (JuraE6 ir Phillips)
1. 2019-02-04
2. 2019-02-04
1. 685 Eur su PVM
2. 1189 Eur su PVM
Dviejų dalių elektrinio
masažinio stalo pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Neurovita" 2019.02.26 1158,50 EUr su PVM
Kopijavimo aparato
pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Kompservis" 2019.02.27 490,05 Eur
Buhalterinės apskaitos
programos priežiūros paslaugos
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB "Makroskaita" 2019.03.05 300,01 Eur su PVM /
27,83 Eur su PVM
Geriamojo vandens tiekimo
paslaugų pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
UAB | Gelsva" 2019.03.29 1,80 be PVM
Turto draudimo
paslaugų pirkimas
Mažos vertės
neskelbiama apklausa
ADB "Gjensidige" 2019.04.02 1 190,25 EUR

Suvestinė informacija apie VšĮ Lazdynų poliklinikos atliktus viešuosius pirkimusAtnaujinta: 2019-04-08 10:30:57

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas