Įvertinkite

Administracinė informacija

Reklamuotojų vizitai

Šiuo metu poliklinikoje nėra galimybės reklamuotojų vizitams

Vaistų reklamuotojų ir kitų asmenų vizitai į Lazdynų polikliniką, siekiant suteikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą, suorganizuoti reklaminį renginį ar asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, yra nemokami ir organizuojami taip, kad nepažeistų poliklinikos darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, netrukdytų specialistams vykdyti savo tiesioginių pareigų, nepažeistų pacientų teisių gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas bei neprieštarautų įstaigos formuojamai reklaminių renginių organizavimo politikai ar kitoms įstaigos vertybėms.

Vaistų reklamuotojų vizitai ir kiti reklaminiai renginiai poliklinikoje organizuojami tik antradieniais ir / arba trečiadieniais konkrečiai numatytu laiku.

Prašymas organizuoti reklaminį renginį įstaigos direktoriui turi būti pateiktas el. paštu info@lazdynupol.lt  ne vėliau nei 10 dienų iki planuojamo renginio, jame nurodant:
pareiškėjo vardą, pavardę;
darbovietę;
kontaktinį telefono numerį;
vizito tikslą bei įvardijant, kokį reklaminį renginį siekiama organizuoti (reklamos objektas), renginio trukmę, tikslinę grupę.

Apie priimtą sprendimą nurodytais kontaktais informuojant pareiškėją dėl leidimo organizuoti reklaminį renginį, pranešime ne vėliau nei 5 dienos iki renginio pradžios.

Be įstaigos administracijos suderinimo poliklinikos teritorijoje, patalpose bei gydytojų kabinetuose draudžiama platinti informaciją ir/ar kitą reklaminę medžiagą, bukletus, lankstinukus, plakatus, akcijas ir t.t.

Prašymą organizuoti reklaminį renginį VšĮ Lazdynų poliklinikoje galite parsisiųsti čia


Atnaujinta: 2021-02-05 08:40:34
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)