Įvertinkite

Gydymas ir konsultavimas

Psichinė sveikata

PSICHIKOS SVEIKATA – TAI EMOCINIS, DVASINIS ATSPARUMAS, KURIS LEIDŽIA PATIRTI DŽIAUGSMĄ IR IŠTVERTI SKAUSMĄ, NUSIVYLIMĄ, LIŪDESĮ. TAI TEIGIAMAS GĖRIO JAUSMAS, KURIUO REMIASI TIKĖJIMAS SAVO BEI KITŲ ŽMONIŲ ORUMU IR VERTE.
(Lietuvos respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas).

Psichikos sveikatos centre vykdoma pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra, teikiamos šios paslaugos:
• būtinoji medicinos psichologinė pagalba (savižudybių, krizinių situacijų ir pan. atvejais);
• individualios konsultacijos ir apžiūra;
• medicinos psichologo konsultacija;
• profilaktinių psichikos sveikatos tikrinimų (dėl darbo, vairavimo pažymėjimo, ginklo, globos ir kt.).
• gydytojo psichiatro konsultacijos,
• slaugos paslaugos,
• socialinė pagalba,
• psichologinė pagalba.

PSC vyksta psichoterapiniai ir kiti užsiėmimai:
• psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė (relaksacija);
• dailės terapijos paslaugos;
• muzikos terapijos paslaugos;
• šviesos terapijos paslaugos;
• biblioterapijos paslaugos;
• judesio terapijos paslaugos;
• filmų terapijos paslaugos;
• psichoedukacijos paskaitos.

Paslaugos teikiamos:
• vaikams ir paaugliams iki 18 m. bei jų tėvams;
• poliklinikoje prisirašiusiems suaugusiems asmenims;
• asmenims prisirašiusiems kitose Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose, norintiems gauti paslaugas Lazdynų poliklinikos Psichikos sveikatos centre.

Kreipiantis į Psichikos sveikatos centrą, siuntimas iš šeimos gydytojo nebūtinas.

Asmenims, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, nemokamai teikiama tik būtinoji psichiatro pagalba. Atvykus, su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

VšĮ Lazdynų poliklinikos Psichikos sveikatos centro išleisti leidiniai.

    

 Atnaujinta: 2019-05-20 10:51:57
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)