Įvertinkite

Profilaktiniai tikrinimai

Atgal

Profilaktiniai tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – viena iš svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Lazdynų sveikatos priežiūros centro specialistų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pvz. rentgeno) būtini dirbančiajam.


Standartinis profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, apima:
• šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas);
• arterinio kraujospūdžio, širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą;
• nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimą;
• regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą;

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. Įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Konkretų priėmimo laiką galima rezervuoti šiais būdais:
El. paštu: Daiva.Ramoniene@karpol.lt
telefonu: (8 5) 216 8813, +370 686 10344.

Gerbiami pacientai, jei atvykote į Lazdynų sveikatos priežiūros centro Profilaktinių sveikatos patikrinimų kabinetą pasitikrinti sveikatos be išankstinės registracijos, prašome kreiptis į centro registratūrą.
 

LAZDYNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE ATLIEKAMI ŠIE PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

Informacija darbdaviams dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų
Įmonių ar įstaigų sudariusių sutartį su poliklinika, darbdavio atstovas turi pateikti visuomenės sveikatos priežiūros centro patvirtintą privalomojo tikrinimo kontingento pažymą (jei įstaigai privalu ją turėti), darbuotojų sąrašą ir su gydytoja suderiti darbuotojų tikrinimo grafiką. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Privalomojo profilaktinio sveikatos tikrinimo laiko sąnaudos priklauso nuo kliento (paciento) darbo pobūdžio, privalomų gydytojų specialistų, tyrimų skaičiaus, reikiamos informacijos gavimo iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Privalomojo profilaktinio sveikatos tikrinimo laikotarpis gali užtrukti nuo 20 min. iki 2 savaičių. 

Dėl sutarties sudarymo su VšĮ Karoliniškių poliklinika, prašome kreiptis el. paštu: Daiva.Ramoniene@karpol.lt arba tel. +370 6 10344. 

Sutarčiai sudaryti reikalinga informacija:
• Įmonės pavadinimas bei rekvizitai
• Veiklos sritis
• Darbuotojų, kuriems bus atliekami profilaktiniai tikrinimai, skaičius
• Darbuotojų pareigos

Privalomam darbuotojo profilaktiniam asmens sveikatos patikrinimui darbdavys turi pateikti:
• Užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą F Nr. 048/a) nurodant darbuotojo: vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais; kenksmingas darbo sąlygas arba aplinkos veiksnius konkrečioje darbo vietoje; pavojingus darbus.
• Knygelė turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbdavio antspaudu bei įgalioto asmens parašu. 
• Darbuotojas, atvykęs į polikliniką, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei šią užpildytą knygelę. Darbuotojams, neturintiems bet pageidaujantiems įsigyti Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) f048/a, ji gali būti išduodama poliklinikoje už papildomą mokestį. 
• Jei darbuotojas yra ne VšĮ Karoliniškių poliklinikos pacientas, jis turi pateikti iš savo asmens sveikatos istorijos šeimos, vidaus, vaikų (ar kitos profesinės kvalifikacijos) gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a).*
• Patikrinimui atlikti taip pat dažnai reikalinga plaučių rentgenograma, ją būtina pateikti arba iš savo gydymo įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, arba galima atlikti šį tyrimą mūsų įstaigoje. 
• Išvados dėl darbuotojo profesinio tinkamumo nurodomos Asmens medicininėje knygelėje (F Nr. 048/a). Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas, vertina tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir pan. Šiuos duomenis kiekvienas konsultavęs gydytojas įrašo į F Nr. 025/a. Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas daro galutines išvadas apie darbuotojo profesinį tinkamumą. Jos gali būti: „dirbti gali“; „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip); „dirbti negali“. Šios išvados įrašomos į Asmens medicininę knygelę F Nr. 048/a.
• Neįgalūs asmenys ar asmenys, netekę dalies darbingumo, norintys įsidarbinti ar dirbantys, privalo papildomai pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) rekomendacijas.

Užsakovo darbuotojai atvyksta sveikatos patikrinimams iš anksto sutartyje suderintu laiku, poliklinikos profilaktinio kabineto darbo metu. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo ar darbdavys moka kasoje.
* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)
 
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai norintiems įsidarbinti
Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ – forma Nr. 047/a arba
„Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a
Dirbantiems profesinės rizikos, kenksmingomis sąlygomis – „Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a;

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildytą F Nr. 047/a. arba F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Dirbantiems profesinės rizikos, kenksmingomis sąlygomis
Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, dirbantiems profesinės rizikos sąlygomis, kenksmingomis sąlygomis (cheminių veiksnių, biologinių veiksnių, pramoninių aerozolių fizinių veiksnių įtaka, dirbantiems fizinės perkrovos darbą) reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Karoliniškių poliklinikoje

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, dirbantiems naktimis ir pamainomis, pavojingoje aplinkoje reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą apsaugos darbuotojams, dirbantiems kazino, geležinkelio ir oro uosto darbuotojams reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
3. Gydytojo psichiatro pažymą
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Pažymą iš PSC (už paskutinius 5 metus)

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Karoliniškių poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Vairuotojams
Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar tikrinamo asmens sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma“ – forma Nr. 083/a;
Vairuotojams mėgėjams norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Pažymą/informaciją iš PSC
4. Gydytojo psichiatro pažymą (vairuotojams virš 70 metų)
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)

Vairuotojams profesionalams norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą
3. Gydytojo psichiatro pažymą
4. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą) vairuotojui profesionalui
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)
5. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą) vairuotojui profesionalui
6. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Karoliniškių poliklinikoje

Vairuotojams turintiems judėjimo negalią, norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Gydytojo psichiatro pažymą
4. Pažymą iš Valakupių reabilitacijos centro (Vaidilutės g. 69, tel.: 2477544), kurioje turi būti įvertinti vairavimo įgūdžiai, nurodyta automobilio modifikacija ir nustatyti automobilio techninio apribojimo kodai
5. Pažymą iš licencijuotų protezavimo įmonių apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą
5. Pažymą iš Valakupių reabilitacijos centro (Vaidilutės g. 69, tel.: 2477544), kurioje turi būti įvertinti vairavimo įgūdžiai, nurodyta automobilio modifikacija ir nustatyti automobilio techninio apribojimo kodai
6. Pažymą iš licencijuotų protezavimo įmonių apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)


Kandidatai ir vairuotojai prieš sveikatos tikrinimą užpildo ir pasirašo Vairuotojo garbės deklaraciją (sveikatos patikrinimo klausimyną).

Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (toliau – F Nr. 083-1/a).

Vairuotojo, turinčio galiojančią F Nr. 083-1/a, sveikata gali būti tikrinama anksčiau, siunčiant policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį arba asmeniui pageidaujant.

Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones ir kokiomis sąlygomis nurodant Bendrijoje taikomų apribojimų dėl medicininių priežasčių kodą (toliau – apribojimai) asmuo gali vairuoti, tikrinantys gydytojai įrašo į F Nr. 025/a, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu.

Galutinę išvadą į F Nr. 025/a įrašo, pasirašo ir patvirtina savo asmeniniu spaudu asmuo, įgaliotas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu (komisijos pirmininkas).

Išvada apie tinkamumą vairuoti įrašoma į F Nr. 083-1/a ir patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais bei asmeniniais spaudais, įstaigos antspaudu. F Nr.083-1/a atiduodama pacientui.

Vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į F Nr. 048/a, įsidarbinant – ir į Privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (toliau – F Nr. 047/a).

Sveikatos tikrinimo duomenys registruojami sveikatos tikrinimo žurnale (ambulatorinių ligonių registravimo žurnalas) (toliau – F Nr. 074/a) ir patvirtinami sekretoriaus vardiniu spaudu ir parašu.

Mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems negu nurodyta apraše „Transporto priemonių kategorijos, minimalus vairuotojų amžius“, išduodama Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo – F Nr. 083-1/a.

Pažyma F Nr. 083-1/a gali būti išduodama asmenims, ne daugiau kaip vieneriais metais jaunesniems nei nustatytas amžius, nuo kurio leidžiama vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Apie asmenis, kurie dėl sveikatos būklės vairuoti negali, per 5 darbo dienas reikia raštu informuoti policijos komisariatą pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą.

Sudėtingais ir konfliktiniais (kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus) atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba Konsultacijų poliklinikos GKK.

Pacientas, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį SPĮ vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Advokatams, teisėjams ir kitiems teisėkūros specialistams

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą advokatams, teisėjams ir kitiems teisėkūros specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją pratęsti reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Gydytojo psichiatro pažymą
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Karoliniškių poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Gydytojams ir kitiems sveikatos apsaugos specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją perregistruoti

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą gydytojams ir kitiems sveikatos apsaugos specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją perregistruoti reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Globai, įvaikinimui

Už profilaktinį sveikatos patikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems globoti ir įvaikinti reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Informaciją apie asmens įrašymą į PSC įskaitą. Jei pacientas yra registruotas Psichikos sveikatos centro įskaitoje būtina gydytojo psichiatro konsultacija
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Informaciją apie asmens įrašymą į PSC įskaitą. ( už paskutinį 5 metų laikotarpį)
4. Atliktą plaučių rentgenograma dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Karoliniškių poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Norintiems naudotis, įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti turimą leidimą

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė“ – forma Nr. 049/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems naudotis, įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti turimą leidimą reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Fotonuotrauką (dokumentams)
3. Charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantiems)
4. Pažymą iš priklausomybės ligų centro*
5. Gydytojo psichiatro pažymą
6. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientų, dėl pažymos naudotis šaunamuoju ginklu, prašome kreiptis telefonu – (8 5) 216 8911

* Pažymą iš priklausomybės ligų centro, pacientui pageidaujant, galima užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama)

 

Vykstantiems į užsienį
Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma“ – forma Nr. 082/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems vykti į užsienį reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Atliktą kraujo tyrimą dėl ŽIV 
3. Rekomenduojama pateikti tos šalies į kurią vykstama ambasados, mokymo įstaigos, darbdavio ar kt. rekomendacijas kokius duomenis apie sveikatą reikia nurodyti, ar papildomai ištirti.
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a ( apie susirgimus)*
3. Esant indikacijų pažyma iš PSC 
4. Atliktą kraujo tyrimą dėl ŽIV 
5. Rekomenduojama pateikti tos šalies į kurią vykstama ambasados, mokymo įstaigos, darbdavio ar kt. rekomendacijas kokius duomenis apie sveikatą reikia nurodyti, ar papildomai ištirti.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Stojantiems mokytis į kolegijas, aukštąsias mokyklas

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Informacija būsimiems studentams dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ar kolegijas profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma nebūtina, individualiais atvejais prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams stojantiems į aukštąsias mokyklas profilaktinių sveikatos patikrinimo pažyma neišduodama.
Stojantiems Karoliniškių poliklinikos pacietams į profesinio mokymo mokyklas ar profesinio rengimo centrus profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma išduodama profesinių ligų kabinete, ši paslauga mokama. Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu pacientas turės nurodyti kokios specialybės mokysis, pagal tai priklausys profilaktinio sveikatos tikrinimo eiga.

Išduodami dokumentai
„Stojančiojo į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma“ –
forma Nr. 086/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą stojantiems mokytis į profesines mokyklas, kolegijas, aukštąsias mokyklas
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Sportuojantiems asmenims

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Profesionalių sportininkų, neįgalumą turinčių sportininkų, kurie nuolatos ir sistemingai sportuoja, dalyvauja sporto varžybose – sveikata tikrinama Lietuvos sporto medicinos centre. 

Sportininkų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų ir sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių - prof. sveikatos tikrinimą atlieka šeimos gydytojas, prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais (pažyma (forma Nr.068/a) gauta iš šeimos gydytojo yra nemokama). Jei sportuojantis asmuo tikrina sveikatą prof. kabinete, paslauga bus mokama.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą sportuojantiems asmenims reikia pateikti šiuos dokumentus
Karoliniškių poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams
Ne Karoliniškių poliklinikos pacientams profilaktinių sveikatos patikrinimų pažyma neišduodama.
Dirbančių laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimas

Dėl dirbančių laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo, prašome kreiptis telefonu  (8 5) 216 8911

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą:

 • Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to, kokios srities darbuotojai jie yra.
 • Asmenys, dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus.
 • Visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
 • Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų.
 • Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kuriųkitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Asmuo, atvykdamas tikrintis sveikatą, privalo turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a su nuotrauka – dirbančiam;
 • privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam;
 • Formas 048/a ir 047/a išduoda ir užpildo darbdavys, siųsdamas įsidarbintį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą.

Formoje turi būti nurodyta:

 • Darbovietės pavadinimas, pareigos;
 • Kenksmingi faktoriai konkrečioje darbo vietoje;
 • Atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas.
Įsidarbinantiems laivyno darbuotojams
Dėl įsidarbinančių laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo, prašome kreiptis telefonu  (8 5) 216 8911

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą:

 • Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to, kokios srities darbuotojai jie yra.
 • Asmenys, dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus.
 • Visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
 • Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų.
 • Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kuriųkitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Asmuo, atvykdamas tikrintis sveikatą, privalo turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a su nuotrauka – dirbančiam;
 • privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam;
 • Formas 048/a ir 047/a išduoda ir užpildo darbdavys, siųsdamas įsidarbintį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą.

Formoje turi būti nurodyta:

 • Darbovietės pavadinimas, pareigos;
 • Kenksmingi faktoriai konkrečioje darbo vietoje;
 • Atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas.
Dirbantiems geležinkelio darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą:

 • Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to, kokios srities darbuotojai jie yra.
 • Asmenys, dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus.
 • Visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
 • Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų.
 • Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kuriųkitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Asmuo, atvykdamas tikrintis sveikatą, privalo turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a su nuotrauka – dirbančiam;
 • privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam;
 • Formas 048/a ir 047/a išduoda ir užpildo darbdavys, siųsdamas įsidarbintį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą.

Formoje turi būti nurodyta:

 • Darbovietės pavadinimas, pareigos;
 • Kenksmingi faktoriai konkrečioje darbo vietoje;
 • Atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas.
Įsidarbinantiems geležinkelio darbuotojams

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas:

 • įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;
 • apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;
 • įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;
 • siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

Asmenys, kuriems privaloma tikrinti sveikatą:

 • Visi asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio), privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to, kokios srities darbuotojai jie yra.
 • Asmenys, dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus.
 • Visi kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
 • Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų.
 • Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.

Maisto pramonės, viešojo maitinimo ir prekybos įmonių, vandentiekio įrenginių, gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų, taip pat kai kuriųkitų įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. Šių sričių darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze; o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei.

Asmuo, atvykdamas tikrintis sveikatą, privalo turėti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) forma Nr. 048/a su nuotrauka – dirbančiam;
 • privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą forma Nr. 047/a – įsidarbinančiam;
 • Formas 048/a ir 047/a išduoda ir užpildo darbdavys, siųsdamas įsidarbintį ar dirbantį asmenį tikrintis sveikatą.

Formoje turi būti nurodyta:

 • Darbovietės pavadinimas, pareigos;
 • Kenksmingi faktoriai konkrečioje darbo vietoje;
 • Atsakingo asmens parašas, įstaigos spaudas.
Darbuotojams, kuriems leidžiama įsidarbinti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų
Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslas – įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo; įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės; siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.Atnaujinta: 2022-01-22 17:45:59
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)