Įvertinkite

Profilaktiniai tikrinimai

Atgal

Profilaktiniai tikrinimai

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai – viena iš svarbiausių priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti, užbėgti už akių profesinėms ligoms bei išvengti nelaimingų atsitikimų darbe. Lazdynų poliklinikos specialistų komanda pagal įstatymų jiems suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, užveda asmens medicininę kortelę, kurioje padaromi reikalingi įrašai, šeimos gydytojas informuoja, kokių gydytojų specialistų konsultacijos ar papildomi tyrimai (pvz. rentgeno) būtini dirbančiajam.


Standartinis profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas, kurio metu bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę, apima:
• šeimos gydytojo konsultaciją, įskaitant anamnezės surinkimą (duomenys apie alergiją, lėtines ligas (CD, PAH, epilepsiją, skydliaukės, sąnarių patologiją, lėtines plaučių, kepenų, inkstų, širdies ir kraujotakos sistemos ligas, navikinius susirgimus, persirgtas infekcines ligas (TBC, hepatitus, ŽIV), traumas, operacijas),
• arterinio kraujospūdžio, širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimą,
• nervų sistemos veiklos ir psichikos įvertinimą,
• regėjimo ir klausos funkcijos įvertinimą,
• širdies tonų ir plaučių klausymą,
• nosiaryklės būklės įvertinimą.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. Įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatyta tvarka. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Konkretų priėmimo laiką galima rezervuoti šiais būdais:
 Registruotis internetu 
El. paštu: Daiva.Ramoniene@lazdynupol.lt
telefonu (8 5)  244 5403.

Gerbiami pacientai, jei atvykote į VšĮ Lazdynų poliklinikos Profilaktinių sveikatos patikrinimų kabinetą pasitikrinti sveikatos be išankstinės registracijos, prašome kreiptis į poliklinikos registratūrą.

 

VšĮ LAZDYNŲ POLIKLINIKOJE ATLIEKAMI ŠIE PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

Informacija darbdaviams dėl darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų
Įmonių ar įstaigų sudariusių sutartį su poliklinika, darbdavio atstovas turi pateikti visuomenės sveikatos priežiūros centro patvirtintą privalomojo tikrinimo kontingento pažymą (jei įstaigai privalu ją turėti), darbuotojų sąrašą ir su gydytoja suderiti darbuotojų tikrinimo grafiką. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Privalomojo profilaktinio sveikatos tikrinimo laiko sąnaudos priklauso nuo kliento (paciento) darbo pobūdžio, privalomų gydytojų specialistų, tyrimų skaičiaus, reikiamos informacijos gavimo iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. Privalomojo profilaktinio sveikatos tikrinimo laikotarpis gali užtrukti nuo 20 min. iki 2 savaičių. 

Dėl sutarties sudarymo su VšĮ Lazdynų poliklinika, prašome kreiptis el. paštu: Daiva.Ramoniene@lazdynupol.lt arba tel. 8 686 10344. 

Sutarčiai sudaryti reikalinga informacija:
• Įmonės pavadinimas bei rekvizitai
• Veiklos sritis
• Darbuotojų, kuriems bus atliekami profilaktiniai tikrinimai, skaičius
• Darbuotojų pareigos

Privalomam darbuotojo profilaktiniam asmens sveikatos patikrinimui darbdavys turi pateikti:
• Užpildytą Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą F Nr. 048/a) nurodant darbuotojo: vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais; kenksmingas darbo sąlygas arba aplinkos veiksnius konkrečioje darbo vietoje; pavojingus darbus.
• Knygelė turi būti su asmens nuotrauka ir patvirtinta darbdavio antspaudu bei įgalioto asmens parašu. 
• Darbuotojas, atvykęs į polikliniką, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei šią užpildytą knygelę. Darbuotojams, neturintiems bet pageidaujantiems įsigyti Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) f048/a, ji gali būti išduodama poliklinikoje už papildomą mokestį. 
• Jei darbuotojas yra ne VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientas, jis turi pateikti iš savo asmens sveikatos istorijos šeimos, vidaus, vaikų (ar kitos profesinės kvalifikacijos) gydytojo Medicinos dokumentų išrašą/siuntimą (forma Nr. 027/a).*
• Patikrinimui atlikti taip pat dažnai reikalinga plaučių rentgenograma, ją būtina pateikti arba iš savo gydymo įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, arba galima atlikti šį tyrimą mūsų įstaigoje. 
• Išvados dėl darbuotojo profesinio tinkamumo nurodomos Asmens medicininėje knygelėje (F Nr. 048/a). Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas, vertina tyrimų rezultatus, konsultavusių kitų profesinių kvalifikacijų gydytojų išvadas ir pan. Šiuos duomenis kiekvienas konsultavęs gydytojas įrašo į F Nr. 025/a. Profilaktinius tikrinimus atliekantis gydytojas daro galutines išvadas apie darbuotojo profesinį tinkamumą. Jos gali būti: „dirbti gali“; „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip); „dirbti negali“. Šios išvados įrašomos į Asmens medicininę knygelę F Nr. 048/a.
• Neįgalūs asmenys ar asmenys, netekę dalies darbingumo, norintys įsidarbinti ar dirbantys, privalo papildomai pateikti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) rekomendacijas.

Užsakovo darbuotojai atvyksta sveikatos patikrinimams iš anksto sutartyje suderintu laiku, poliklinikos profilaktinio kabineto darbo metu. 

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo ar darbdavys moka kasoje.
* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai norintiems įsidarbinti

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma“ – forma Nr. 047/a arba
„Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a
Dirbantiems profesinės rizikos, kenksmingomis sąlygomis – „Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a;

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą įsidarbinant reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildytą F Nr. 047/a. arba F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Dirbantiems profesinės rizikos, kenksmingomis sąlygomis

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Asmens medicininė kortelė (sveikatos pasas)“ – forma Nr. 048/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, dirbantiems profesinės rizikos sąlygomis, kenksmingomis sąlygomis (cheminių veiksnių, biologinių veiksnių, pramoninių aerozolių fizinių veiksnių įtaka, dirbantiems fizinės perkrovos darbą) reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Lazdynų poliklinikoje

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, dirbantiems naktimis ir pamainomis, pavojingoje aplinkoje reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą apsaugos darbuotojams, dirbantiems kazino, geležinkelio ir oro uosto darbuotojams reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
3. Gydytojo psichiatro pažymą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Pažymą iš PSC (už paskutinius 5 metus)

Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą darbuotojams, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašas/siuntimas – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Darbdavio užpildyta F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Lazdynų poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Vairuotojams

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma“ – forma Nr. 083/a;
Vairuotojams mėgėjams norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Pažymą/informaciją iš PSC
4. Gydytojo psichiatro pažymą (vairuotojams virš 70 metų)
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)

Vairuotojams profesionalams norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą
3. Gydytojo psichiatro pažymą
4. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą) vairuotojui profesionalui
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)
5. Darbdavio užpildytą F Nr. 048/a (asmens medicininę knygelę - sveikatos pasą) vairuotojui profesionalui
6. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Lazdynų poliklinikoje

Vairuotojams turintiems judėjimo negalią, norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Gydytojo psichiatro pažymą
4. Pažymą iš Valakupių reabilitacijos centro (Vaidilutės g. 69, tel.: 2477544), kurioje turi būti įvertinti vairavimo įgūdžiai, nurodyta automobilio modifikacija ir nustatyti automobilio techninio apribojimo kodai
5. Pažymą iš licencijuotų protezavimo įmonių apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Vairuotojo pažymėjimą (pratęsiant pažymą)
3. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
4. Gydytojo psichiatro pažymą
5. Pažymą iš Valakupių reabilitacijos centro (Vaidilutės g. 69, tel.: 2477544), kurioje turi būti įvertinti vairavimo įgūdžiai, nurodyta automobilio modifikacija ir nustatyti automobilio techninio apribojimo kodai
6. Pažymą iš licencijuotų protezavimo įmonių apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

Advokatams, teisėjams ir kitiems teisėkūros specialistams

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą advokatams, teisėjams ir kitiems teisėkūros specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją pratęsti reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Gydytojo psichiatro pažymą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Gydytojo psichiatro pažymą (už paskutinį 5 metų laikotarpį)
4. Atliktą plaučių rentgenogramą dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Lazdynų poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Gydytojams ir kitiems sveikatos apsaugos specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją perregistruoti

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Norintiems profilaktiškai pasitikrinti sveikatą gydytojams ir kitiems sveikatos apsaugos specialistams, norintiems gauti licenciją ar ją perregistruoti reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Globai, įvaikinimui

Už profilaktinį sveikatos patikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems globoti ir įvaikinti reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Informaciją apie asmens įrašymą į PSC įskaitą. Jei pacientas yra registruotas Psichikos sveikatos centro įskaitoje būtina gydytojo psichiatro konsultacija
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a (apie susirgimus)*
3. Informaciją apie asmens įrašymą į PSC įskaitą. ( už paskutinį 5 metų laikotarpį)
4. Atliktą plaučių rentgenograma dviejų metų bėgyje savo gydymo įstaigoje būtų privalumas, kitu atveju bus atliekama Lazdynų poliklinikoje.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Norintiems naudotis, įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti turimą leidimą (tik poliklinikos pacientams)

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelė“ – forma Nr. 049/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems naudotis, įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti turimą leidimą (tik poliklinikos pacientams) reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Fotonuotrauką (dokumentams)
3. Charakteristiką iš darbovietės arba seniūnijos (nedirbantiems)
4. Pažymą iš priklausomybės ligų centro*
5. Gydytojo psichiatro pažymą
6. Neeilinio sveikatos patikrinimo atveju – policijos ar darbdavio siuntimą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams pažyma, norintiems naudotis, įsigyti civilinį ginklą ar pratęsti turimą leidimą, neišduodama.

* Pažymą iš priklausomybės ligų centro, pacientui pageidaujant, galima užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

 

Vykstantiems į užsienį

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Išduodami dokumentai
„Vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma“ – forma Nr. 082/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą norintiems vykti į užsienį reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Atliktą kraujo tyrimą dėl ŽIV 
3. Rekomenduojama pateikti tos šalies į kurią vykstama ambasados, mokymo įstaigos, darbdavio ar kt. rekomendacijas kokius duomenis apie sveikatą reikia nurodyti, ar papildomai ištirti.
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a ( apie susirgimus)*
3. Esant indikacijų pažyma iš PSC 
4. Atliktą kraujo tyrimą dėl ŽIV 
5. Rekomenduojama pateikti tos šalies į kurią vykstama ambasados, mokymo įstaigos, darbdavio ar kt. rekomendacijas kokius duomenis apie sveikatą reikia nurodyti, ar papildomai ištirti.

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Stojantiems mokytis į kolegijas, aukštąsias mokyklas

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Informacija būsimiems studentams dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas ar kolegijas profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma nebūtina, individualiais atvejais prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams stojantiems į aukštąsias mokyklas profilaktinių sveikatos patikrinimo pažyma neišduodama.
Stojantiems Lazdynų poliklinikos pacietams į profesinio mokymo mokyklas ar profesinio rengimo centrus profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma išduodama profesinių ligų kabinete, ši paslauga mokama. Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu pacientas turės nurodyti kokios specialybės mokysis, pagal tai priklausys profilaktinio sveikatos tikrinimo eiga.

Išduodami dokumentai
„Stojančiojo į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma“ –
forma Nr. 086/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą stojantiems mokytis į profesines mokyklas, kolegijas, aukštąsias mokyklas
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams stojantiems į profesinio rengimo mokyklas
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
2. Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – forma Nr. 027/a ( apie susirgimus)*

* Šeimos gydytojo medicinos dokumentų išrašą/siuntimą – formą Nr. 027/a, pacientui pageidaujant, galime užsakyti ir gauti el. paštu (paslauga mokama – 2 €)


 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainos

Sportuojantiems asmenims

Už profilaktinį sveikatos tikrinimą moka darbdavys (pagal sutartį) arba pats asmuo. Slaugytoja informacinės sistemos langelyje „Apmokėjimai“, toliau – „XI. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai“ nurodo paslaugos kainą. Asmuo už paslaugas sumoka kasoje, o darbdavys – pagal sutartyje nurodytą atsiskaitymo būdą.

Profesionalių sportininkų, neįgalumą turinčių sportininkų, kurie nuolatos ir sistemingai sportuoja, dalyvauja sporto varžybose – sveikata tikrinama Lietuvos sporto medicinos centre. 

Sportininkų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų ir sporto mokymo įstaigų pradinio rengimo grupių narių - prof. sveikatos tikrinimą atlieka šeimos gydytojas, prireikus konsultuodamiesi su kitų profesinių kvalifikacijų gydytojais (pažyma (forma Nr.068/a) gauta iš šeimos gydytojo yra nemokama). Jei sportuojantis asmuo tikrina sveikatą prof. kabinete, paslauga bus mokama.

Išduodami dokumentai
„Medicininis pažymėjimas“ – forma Nr. 046/a;
Profilaktiškai pasitikrinti sveikatą sportuojantiems asmenims reikia pateikti šiuos dokumentus
Lazdynų poliklinikos pacientams
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams
Ne Lazdynų poliklinikos pacientams profilaktinių sveikatos patikrinimų pažyma neišduodama.

 Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys ir kainosAtnaujinta: 2021-04-22 15:10:16
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)