Įvertinkite

Tapk mūsų pacientu

Prisirašymas

Kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas ar užsienietis turi teisę kreiptis į Lazdynų polikliniką pirminėms bei antrinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Jei asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu, jis gali registruotis prie poliklinikos ir gauti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas (nemokamas) asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas Privalomuoju sveikatos draudimu. Asmenys, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, moka už apsilankymus pas gydytojus pagal Poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius.

Gerbiami pacientai, informuojame apie galimybę prisirašyti prie įstaigos ir gydytojo (apylinkės):
kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali pats laisvai pasirinkti ne tik bet kurią jam patogiau pasiekiamą ar arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią viešąją arba privačią pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – PASPĮ) ir joje prisirašyti, bet ir gydytoją, jeigu neviršijamas nustatytas gydytojui priskirtų pacientų skaičius;
jeigu paciento pasirinktoje PASPĮ viršijamas prisirašiusių gyventojų skaičiaus normatyvas, prisirašyti prie pageidaujamo gydytojo (apylinkės) gali nebūti galimybės.

Tokiu atveju PASPĮ turi pasiūlyti pacientui alternatyvą – galimybę prisirašyti prie kito gydytojo (apylinkės).


Jei norite tapti VšĮ Lazdynų poliklinikos pacientu
Atvykite į Lazdynų polikliniką (Erfurto g. 15 arba Architektų g. 17), registratūroje užpildykite nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-1/a).
 
Su savimi turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka – asmens pasą, tapatybės kortelę ar kitą asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu, vaikams – lietuvišką gimimo liudijimą su asmens kodu.
Pateikiame instrukciją kaip užpildyti formas.
Pasirašytas formas ir asmens dokumento kopiją prašome siųsti el. paštu
registratura@lazdynupol.lt 

Primename, kad vadovaujantis 2001 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 583, už prisirašymo dokumentų tvarkymą pacientas poliklinikai turi mokėti 0,30 €.
Jei Pacientas kitą gydymo įstaigą renkasi anksčiau nei po 6 mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą savo pasirinktai įstaigai turi mokėti 2,90 € mokestį.
Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą, baigia mokslus ir pasirenka kitą įstaigą, moka 0,30 € mokestį.   
 
Poliklinikai įdiegus elektroninę interaktyvią prisirašymo paslaugą, minėtą formą asmuo (globėjas) galės pildyti elektroniniu būdu, prieš tai patvirtinęs savo tapatybę Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemoje.Atnaujinta: 2021-02-17 08:41:44
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)