Įvertinkite

Paslaugos

Atgal

Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Lazdynų poliklinikoje  teikiamos nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau - NSP) pacientams.

NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui medicinos pagalbos priemones, pratęsti receptus naudojamiems vaistams; taip pat jei paciento būklė stabili, jam gydytojas nuotoliniu būdu gali skirti ir pakartotinius tyrimus, paaiškinti šių tyrimų rezultatus bei pagal juos pakoreguoti gydymą.

NSP paslaugą teikia:
Šeimos gydytojai;
Vidaus ligų gydytojai;
Vaikų ligų gydytojai;
Gydytojai akušeriai ginekologai;
Gydytojai chirurgai;
Akušeriai;
Bendrosios praktikos slaugytojai;

NSP paslauga teikiama tokiais atvejais:
Recepto naudojamiems vaistams išrašymas;
Recepto naudojamoms medicinos pagalbos priemonėms išrašymas;
Gydymo, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimo koregavimas pagal pakartotinių tyrimų rezultatus;
Pakartotinių laboratorinių tyrimų skyrimas.

Registracijos NSP paslaugai gauti tvarka:
1. Pacientas turi išreikšti sutikimą gauti NSP paslaugą:
• Vizito pas šeimos gydytojo komandos narį metu (pasirašo sutikimo formą, 1 priedas);
• Atvykus į registratūrą (darbo dienomis nuo 7:00 iki 20:00);
Paciento portale užpildžius formą „Sutikimas gauti NSP.

2. Išreiškus sutikimą dėl NSP paslaugos teikimo, pacientas skambina savo šeimos gydytojui. Gydytojas registruoja pacientą į poliklinikos informacinės sistemos priimamų pacientų NSP paslaugai sąrašą. NSP paslauga pacientui suteikiama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kreipimosi dienos.

Jei kreipsitės į gydymo įstaigą dėl NSP paslaugos gavimo, gydytojas paskambinusio paciento tapatybės patvirtinimą identifikuos pagal ne mažiau nei 3 teisingus atsakymus į jam užduotus klausimus apie pacientą:
„Jūsų vardas, pavardė?“;
„Jūsų gimimo data?“;
„Jūsų adresas?“;
„Jūsų šeimos gydytojo pavardė?“;
„Jūsų amžius?“.

Konsultacija telefonu teikiama tik tuomet, jei gydytojas gali tinkamai identifikuoti pacientą. Paskambinusio paciento pokalbis teikiant NSP paslaugą visuomet yra įrašomas.

NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:
Pacientas nėra išreiškęs savo valios gauti NSP paslaugą pasirašydamas „Sutikimą dėl NSP paslaugų gavimo“ (1 priedas);
Pacientui jau buvo suteikta NSP paslauga dėl tos pačios priežasties (pakartotinių tyrimų ir/ar kompensuojamų vaistų, ir/ar MPP skyrimo tęsimo). NSP paslauga negali būti teikiama 2 kartus iš eilės;
Pacientas ilgiau nei 7 mėnesius nesilankė Poliklinikoje pas ŠGK narį;
Pacientas nenurodė telefono numerio, kuriuo pageidauja gauti NSP paslaugą;
ŠGK narys negali įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;
Prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis arba prašoma paskirti kompensuojamų vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo;
ŠGK narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;
Pacientas nesutinka, kad pokalbis bus įrašomas.

ŠGK nariui nusprendus NSP paslaugos neteikti, pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a.

Lazdynų poliklinikai svarbus kiekvienas pacientas, todėl nuolat stengiamės pasirūpinti kiekvieno gyventojo sveikata, atsižvelgti ir kiek galėdami geriau tenkinti pacientų lūkesčius bei poreikius. Mūsų tikslas gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.  Viliamės sulaukti Jūsų palaikymo ir bendradarbiavimo tobulinant poliklinikos veiklą.Atnaujinta: 2021-04-22 14:59:42
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)