Įvertinkite

Naujienos

Atgal

Nedarbingumo pažymėjimą, esant izoliacijos būtinybei, skiria Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, o ne šeimos gydytojas

2022-01-24

Gerbiami Pacientai, norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad – nedarbingumo pažymėjimą, esant izoliacijos būtinybei, skiria Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (toliau – NVSC), o ne šeimos gydytojas. Visais kitais atvejais – susirgus COVID-19 liga, laukiant testo dėl COVID-19 ligos rezultato ar susirgus kitomis ligomis – nedarbingumo pažymėjimus, kaip buvo ir anksčiau, skiria šeimos gydytojas.

Izoliacijos būtinybė galima tik dviem atvejais – po turėto sąlyčio su užsikrėtusiuoju COVID-19 liga arba atvykus iš užsienio valstybių, iš kurių grįžus privaloma izoliuotis pagal COVID-19 paveiktų šalių sąrašą.

Kaip gauti nedarbingumo pažymėjimą izoliacijos atveju?
Jeigu asmeniui izoliacija yra privaloma dėl to, kad jis grįžo iš užsienio, jis turi užpildyti keleivio anketą ir nepažymėti, kad jam taikoma izoliacijos išimtis. Tuomet asmuo įtraukiamas į izoliuotų asmenų sąrašą.

Jeigu izoliacija reikalinga dėl sąlyčio su sergančiuoju COVID-19, pirmiausia sergančiajam privalu COVID-19 užsikrėtimą patvirtinti PGR testu. Po to jis privalo užpildyti anketą ir nurodyti visus asmenis, su kuriais turėjo sąlytį.

Anketoje nurodyti asmenys gauna trumpąją SMS žinutę ir nuorodą į kitą anketą, kurią privalo užpildyti ir nurodyti savo asmens duomenis. Tai atlikus asmuo įtraukiamas į sąlytį turėjusių asmenų sąrašą ir gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo į NVSC.

Abiem atvejais taikomas septynių dienų izoliacijos laikotarpis. Jis pradedamas skaičiuoti nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos, kai sąlytis buvo su kartu gyvenančiu asmeniu.

Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos. Atskiros taisyklės taikomos asmens sveikatos priežiūros, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose bei stacionariose ir nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, teikiančiose su apgyvendinimu susijusias paslaugas, ugdymo įstaigoms.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad nuo pirmadienio pasikeitė ir tvarka, kokie asmenys laikomi turėjusiais sąlytį. Pagal naująją tvarką tai artimi šeimos nariai, kartu gyvenantys asmenys, kolegos, su kuriais asmuo turėjo didžiausios rizikos kontaktą: su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu.

Izoliuotis privalu nepaisant imunizacijos statuso.

Per kiek laiko privalu kreiptis į NVSC?
Dėl nedarbingumo pažymėjimo skyrimo į NVSC privalu kreiptis nepasibaigus izoliacijos laikotarpiui.

Per kiek laiko priimamas sprendimas?
Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos.

Kada NVSC gali neišduoti nedarbingumo pažymėjimo?
NVSC nedarbingumo pažymėjimo gali neišduoti, jeigu asmuo nėra įtrauktas į izoliuotų asmenų sąrašą.

Taip gali nutikti, jeigu sergantysis COVID-19 jo nenurodė kaip sąlytį turėjusio asmens. Tokiu atveju derėtų paprašyti, kad susirgęs asmuo užpildytų atvejo anketą ir nurodytų reikiamą informaciją.

Jeigu sergantysis – vaikas, anketą už jį pildo tėvai ar globėjai, kurie save nurodo kaip sąlytį turėjusius asmenis. Toliau taikoma įprasta procedūra – tėvai arba globėjai gauna trumpąją SMS žinutę su nuoroda į anketą, kurią privalo užpildyti. Tai padarę jie gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo skyrimo.

Ar nedarbingumo pažymėjimą dėl privalomos izoliacijos gali gauti ir grįžusieji iš atostogų užsienyje?
Tvarka dėl izoliacijos ir nedarbingumo pažymėjimo skyrimo grįžus iš užsienio liko nepakitusi – iš užsienio atvykusiems asmenims nedarbingumo pažymėjimas išduodamas ir už jį mokama tik tuomet, kai kelionė darbo tikslais.

Kitais atvejais, pavyzdžiui, vykstant į užsienį ilsėtis, nedarbingumo pažymėjimas privalomos izoliacijos atveju neskiriamas ir už šį laikotarpį nėra mokama išmoka. Darbuotojui gali būti suteikiama medicininė pažyma, pagrindžianti darbdaviui darbuotojo nebuvimą darbe.

Kokiu būdu kreiptis į NVSC dėl nedarbingumo pažymėjimo skyrimo?
Prašymus dėl nedarbingumo pažymėjimo NVSC rekomenduoja teikti užpildant elektroninę formą per paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu epaslaugos.lt, kadangi izoliuoti asmenys negali fiziškai lankytis viešose vietose.

Jeigu vis dėlto žmogus nesinaudoja elektroninėmis pasirašymo priemonėmis, reikalingomis prašymui pateikti, yra galimybė prašymą pateikti kitais būdais.

Saugokime vieni kitus ir būkime sveiki.

Informacija parengta pagal lrt.lt pateiktą informaciją

Atnaujinta: 2022-01-24 11:25:12
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)