Įvertinkite

Naujienos

Atgal

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2021-05-26

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. kovo 31 d. priėmė sprendimą Nr. 1-910 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Lazdynų poliklinikos reorganizavimui prijungiant ją prie viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos“, kuriuo nuspręsta reorganizuoti viešąją įstaigą Lazdynų polikliniką (juridinio asmens kodas 224245280, buveinė Erfurto g. 15, LT-04220, Vilniuje) prijungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos (juridinio asmens kodas 124244754, buveinė L. Asanavičiūtės g. 27A, LT-04318, Vilniuje).

Reorganizuojama viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, juridinio asmens kodas 224245280, buveinė Erfurto g. 15, LT-04220, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, dalininko kapitalas – 19724,37 Eur.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji  įstaiga Karoliniškių poliklinika, juridinio asmens kodas 124244754, buveinė L. Asanavičiūtės g. 27A, LT-04318, Vilnius, kurios duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, dalininko kapitalas – 55963,28 Eur.

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamą VšĮ Lazdynų polikliniką prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios VšĮ Karoliniškių poliklinikos, kuriai pereina visas reorganizuojamos įstaigos turtas, teisės ir pareigos, įskaitant reorganizuojamos įstaigos teises ir pareigas pagal sandorius, o turtas yra įtraukiamas į reorganizavime dalyvaujančios įstaigos buhalterinę apskaitą iki reorganizuojamos įstaigos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

Po reorganizavimo reorganizuojama įstaiga pasibaigs, o reorganizavime dalyvaujanti įstaiga toliau tęs savo veiklą. Viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui, nesikeis.

Po reorganizavimo veiksiančios VšĮ Karoliniškių poliklinikos savininko teises ir pareigas įgyvendins Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, išskyrus teisės aktuose išimtinei Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir mero kompetencijai priskirtas funkcijas.

Planuojama reorganizavimo pabaigos data – 2021 m. rugsėjo 30 d. Reorganizavimas laikomas baigtu įregistravus pakeistus VšĮ Karoliniškių poliklinikos įstatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Reorganizavimo sąlygos, po reorganizavimo galiosiantys viešosios įstaigos Karoliniškių poliklinikos įstatai ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami čia:

Reorganizavimo sąlygų aprašas

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2020 m. veiklos ataskaita;

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2019 m. veiklos ataskaita;
VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2018 m. veiklos ataskaita;

VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys;
VšĮ Karoliniškių poliklinikos 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys;

VšĮ Lazdynų poliklinikos 2020 m. veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinys;
VšĮ Lazdynų poliklinikos 2019 m. veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinys;

VšĮ Lazdynų poliklinikos 2018 m. veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinys;


Apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbiama įstaigos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos įstatuose nurodytame šaltinyje – dienraštyje „Lietuvos rytas“.

Atnaujinta: 2021-05-26 14:08:13
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)