Įvertinkite

Naujienos

Atgal

Aktuali informacija dėl Jungtinėje Karalystėje išduotų Europos sveikatos draudimo kortelių

2020-11-13

Atsižvelgdami į tai, kad 2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos susitarime numatytas pereinamasis laikotarpis, kurio metu Jungtinė Karalystė taikė Europos Sąjungos teisės aktus, informuojame apie 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius pakeitimus, susijusius su Jungtinės Karalystės apdraustųjų, viešinčių Lietuvos Respublikoje, teise gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Svarbi informacija:

  1. Po 2020 m. gruodžio 31 d. nebegalios įprastos, seniau Jungtinėje Karalystėje išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės (toliau – ESDK). Asmenims, kurie pagal susitarimą toliau turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas Europos Sąjungos šalyse, Jungtinė Karalystė išduoda naujo pavyzdžio ESDK (informacija apie šias ESDK pridedama). Atkreipiame dėmesį į tai, kad minėtos kortelės įsigalioja nuo jų išdavimo dienos, tad jomis Jungtinės Karalystės apdraustieji gali naudotis jau 2020 metais.   
  2. Jungtinės Karalystės apdraustieji, kurie neturi šios šalies išduotos ESDK, turėtų kreiptis į Nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) Paslaugų skyrių (angl. Business Services Authority – NHSBSA) dėl sertifikato, patvirtinančio teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą, išdavimo.
  3. Jungtinės Karalystės apdraustieji, atvykę į Lietuvą dėl planinių sveikatos priežiūros paslaugų dokumento S2 pagrindu, gali gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui – šios paslaugos jiems gali būti teikiamos iki turimo dokumento S2 galiojimo pabaigos. Asmuo gydymo tikslais gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir iš jos išvykti, nes paslaugų teikimo nepertraukiamumo reikalavimas netaikomas.

Po 2020 m. gruodžio 31 d. PSDF biudžeto lėšomis galės būti apmokamos tik tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios Jungtinės Karalystės apdraustiesiems bus suteiktos pagal naujo pavyzdžio Lietuvoje galiojančią ESDK, sertifikatą ar dokumentą S2.

JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠDUODAMŲ EUROPOS SVEIKATOS DRAUDIMO KORTELIŲ PAGRINDINIAI POŽYMIAI

Asmenims, kurie pagal JK susitarimą toliau turės teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas viešėdami Europos Sąjungos šalyse, bus išduodamos naujo pavyzdžio JK ESDK (dviejų tipų). Šias ESDK JK pradės išdavinėti jau 2020 m. lapkričio mėnesį. Kortelės įsigalios nuo jų išdavimo dienos.

 Kokie svarbiausi naujo pavyzdžio JK ESDK skiriamieji požymiai?

 I tipo JK ESDK kortelės, išduodamos asmenims, kuriems taikomas JK ir Europos Sąjungos susitarimas, privalomieji požymiai:

1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;

2) raidės CRA (Citizens’ Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;

3) raidėmis CRA baigiasi kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number“ nurodytas asmens identifikacinis numeris.

I tipo JK ESDK pagrindinės pusės pavyzdys:

II tipo JK ESDK, kuri išduodama tik studijuojantiesiems konkrečioje Europos Sąjungos šalyje, požymiai:

1) kortelės viršutiniame dešiniajame kampe yra holograma;

2) raidės CRA (Citizens’ Rights Agreement) nurodytos kortelės viršuje;

3) konkrečios Europos Sąjungos valstybės dviženkliu kodu baigiasi kortelės 6 langelyje „Personal Identification Number“ nurodytas asmens identifikacinis numeris. Lietuvoje galios II tipo JK ESDK, kurios 6 langelyje nurodyto asmens identifikacinis numeris baigiasi raidėmis LT.

Studento, studijuojančio Prancūzijoje, II tipo kortelės pavyzdys:

Daugiau informacijos, susijusios su Jungtinės Karalystės pasitraukimu iš Europos Sąjungos, yra skelbiama Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu: www.vlk.lt.

VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius
Telefonas (8 5) 266 3126
El. paštas info@lazdynupol.lt

Kviečiame apsilankyti poliklinikos Facebook profilyje

Atnaujinta: 2020-11-13 11:20:05
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)