Įvertinkite

Naujienos

Atgal

Skelbiamas konkursas VšĮ Lazdynų poliklinikos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros poskyrio vedėjo pareigoms užimti

2019-06-04

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia konkursą Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros poskyrio vedėjo pareigoms užimti.
Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika (toliau – Įstaiga) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, buveinės adresas: Erfurto g. 15, Vilnius. Įmonės kodas 224245280.

Reikalavimai pretendentams:
1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1.1. Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo, turintis leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;
1.3. Vedėjasturi turėti aukštąjį ar jam prilyginamą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos studijų krypčių išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų šeimos gydytojo profesinės kvalifikacijos darbo stažą;
1.4. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros, sveikatos sistemos ar viešojo administravimo įstaigose.

2. Specialieji kvalifikacijos reikalavimai:
2.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirminę asmens  sveikatos priežiūrą, sveikatos priežiūros vadybą, žmonių išteklių vadybos pagrindus, darbo santykius, išmanyti teisinių santykių įstaigoje visumą, medicinos etiką ir deontologiją, žinoti įstaigos vidaus administravimą, administracines procedūras ir prievoles, būti susipažinusiam ir vadovautis dokumentų rengimo taisyklėmis, bei gebėti jomis vadovautis;
2.2. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer;
2.3. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, rusų) B2 lygiu;
2.4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti skyriaus darbą;
2.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
2.6. Būti nepriekaištingos profesinės reputacijos.

3. Pretendentų papildoma kompetencija laikoma:
3.1. Pretendento papildoma kompetencija vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-05-10 įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams IV skyriumi „Papildoma kompetencija“.
3.2. Papildoma kompetencija vertinama geriausiai įvertintiems pretendentams surinkus po lygiai balų.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu   http://www.vtd.lt/  privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę, išsilavinimą, patvirtinančių dokumentų, ir (ar) kitus darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą pretendento anketą;
5. privačių interesų deklaraciją;
6. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir įstaigos interneto tinklalapyje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019 m. birželio 17 d.). Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2663126, el. paštas: info@lazdynupol.lt Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

Atnaujinta: 2019-06-18 11:26:44
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)