Įvertinkite

Mokamos paslaugos

Atgal

Mokamos paslaugos

Mokamos gydymo paslaugos teikiamos šiais atvejais:

• nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams ir užsienio piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą);
• papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;
• paslaugos, nurodytos SAM įsakymuose kaip mokamos;
• specialistų konsultacijos, kreipiantis be siuntimo;
• skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
• už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą ir šeimos gydytojai skiria paciento pageidavimu;
• už plombines medžiagas ir kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones;
• sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu;
• už nemedicinines paslaugas;
• paslaugos, kurių apmokėjimui numatyta suma pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis yra viršyta, o apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas • norėtų gauti paslaugą skubos tvarka.

Mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:

1. Gydantis gydytojas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis VšĮ Lazdynų poliklinikos darbuotojas užsako mokamą paslaugą pacientui naudodamasis VšĮ Lazdynų poliklinikos informacinės sistemos mokamų paslaugų posisteme, užpildo VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintą įdėtinį Mokamų paslaugų apskaitos lapą  ir nukreipia pacientą į VšĮ Lazdynų poliklinikos kasą sumokėti už pageidaujamą gauti paslaugą. 
2. Pacientas poliklinikos kasoje sumoka už šias užsakytas paslaugas. 
3. Poliklinikos kasoje, apmokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas kasos pajamų orderis arba kvitas, kuriame turi būti nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (asmens sveikatos istorijos ir pan.) numeris. Pacientui pageidaujant, gali būti išrašyta sąskaita faktūra, kurioje nurodoma aukščiau minėta informacija. 
4. Pacientas su šiuo apmokėjimo faktą patvirtinančiu kvitu, nukreipiamas pas siuntusį specialistą atitinkamai mokamai paslaugai gauti. 
5. Sumokėti pinigai už suteiktas mokamas paslaugas, nepriklausomai nuo suteiktos mokamos paslaugos rezultato (teigiamos ar neigiamos profilaktinio sveikatos patikrinimo, laboratorinio tyrimo išvados ir pan.), nėra grąžinami. 
6. Dėl objektyvių priežasčių nesuteikus pageidaujamų mokamų paslaugų, už paslaugas sumokėti pinigai yra grąžinami. Asmuo, pageidaujantis susigrąžinti sumokėtus pinigus, VšĮ Lazdynų poliklinikos Buhalterijai privalo pateikti prašymą su VšĮ Lazdynų poliklinikos atsakingo už jam mokamos paslaugos suteikimą darbuotojo rašytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokumentą, patvirtinantį apmokėjimo faktą (kasos kvitą ar kt.). 
7. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas pažymimi Asmens sveikatos istorijoje, suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą ir į VšĮ Lazdynų poliklinikos informacinės sistemos mokamų paslaugų posistemę.

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS


PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

02001

Pirminis apylinkės terapeuto, šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu

8,30

02005

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): bendrosios praktikos gydytojo
Kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 % nuolaida.

10,40

02006

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas): akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos
Kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų taikoma 50 % nuolaida.

4,50

02009

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): gydytojas konsultantas specialistas
Kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida.

9,90

02010

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): bendrosios praktikos gydytojasKartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

10,40

02011

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): gydytojasKartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida

9,90

02012

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas): akušerė, bendrosios praktikos slaugytoja- namuose

5,40

02013

Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti

4,10

02014

Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas

9,90

02016

Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką

8,30

02017

Slaugytojos atliekamas pirminis naujagimio patronavimas

5,40

02019

Slaugytojos aktyvus vizitas pas sergantį vaiką

4,00

02023

Viduriniojo  medicinos  personalo paslaugos, teikiamos  paciento namuose (1 procedūra): žaizdų perrišimas

2,70

02024

Viduriniojo  medicinos  personalo paslaugos, teikiamos  paciento namuose (1 procedūra): kraujospūdžio pamatavimas

0,80

02901LP

Gydytojų konsultacinės komisijos paslauga

15,00

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 0 - 8
(VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 0- 33 )

Mokamų paslaugų teikimo,
kainų  ir apmokėjimo tvarkos aprašo
2 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur

1555

Endokrinologo konsultacija

20,58

1556

Gastroenterologo konsultacija

20,58

1559

Kardiologo konsultacija

20,58

1562

Reumatologo konsultacija

20,58

1567

Vaikų kardiologo konsultacija

20,58

1569

Vaikų neurologo konsultacija

20,58

1574

Radiologo konsultacija vaikams

22,12

1576

Akušerio ginekologo konsultacija

16,79

1579

Chirurgo konsultacija

16,79

1583

Echoskopuotojo konsultacija

20,58

1584

Endoskopuotojo konsultacija

20,58

1595

Neurologo konsultacija

16,79

1596

Oftalmologo konsultacija

16,79

1599

Onkologo radioterapeuto konsultacija

16,79

1602

Ortopedo traumatologo konsultacija

16,79

1603

Otorinolaringologo konsultacija

16,79

1606

Psichiatro konsultacija

16,79

1607

Psichoterapeuto konsultacija

16,79

1608

Pulmonologo konsultacija

16,79

1609

Radiologo konsultacija suaugusiems

22,09

1612

Urologo konsultacija

16,79

1620

Vaikų oftalmologo

16,79

1623

Vidaus ligų gydytojo

16,79

2700

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 

24,84

2701

Endoskopuotojo (kai  atliekama biopsija ir (ar) polipektomija

24,84

2702

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

28,63

2703

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

28,63

2705

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

28,63

2707

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar)  imuniloginis laboratorinis tyrimas)

28,63

2712

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

28,63

2714

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai)

28,63

2721

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija)

23,85

2723

Psichiatro konsultacija (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

23,85

2724

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

23,85

2725

Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

23,85

2726

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas )

23,85

2728

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas )

23,85

2730

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (a

29,83

2732

Chirurgo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės puncija)

29,83

2736

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

29,83

2737

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas

29,83

2738

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija

29,83

2739

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

29,83

3189

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

16,79

3190

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

16,79

3191

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (suaugusiems

23,85

3192

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) (vaikams)

23,85

3238

Ambulatorinė chirurgija I

41,07

3239

Ambulatorinė chirurgija II

60,23

3420

Dietologo konsultacija

16,79

3490

Odontologo konsultacija

16,79

1625

Endokrinologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1626

Gastroenterologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1629

Kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1632

Reumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1637

Vaikų kardiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1639

Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1644

Akušerio-ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1646

Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1649

Echoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1650

Endoskopuotojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1659

Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1660

Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1662

Ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1663

Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1666

Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1667

Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1670

Urologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1674

Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1677

Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

1679

Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas)

9,13

TRAUMATOLOGIJA, TVARSTYMAS, KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
3 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

TRAUMATOLOGIJA, TVARSTYMAS, KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS

03001

Perrišimas

1,20

03003

Apykaklės formos kaklo tvarstis

2,20

03004

Spaudžiantis tvarstis

1,40

03005

Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis

3,10

03006

Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis

3,80

03007

Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis) tvarstis)

2,10

03008

Cinko klijų tvarstis

2,40

03009

Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas

0,70

03010

Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams

2,40

03011

Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties

1,10

03012

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui

3,50

03013

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) jį aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų

1,40

03017

Gipsinis batas tvarstis

3,80

03018

Gipsinio įtvaro tvarstis

2,60

03019

Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos

1,30

03024

Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos)

3,60

03025

Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputi daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai rišamas nepakeitus jo formos

1,60

03026

Gipsinis tvarstis rankai su peties, kojos ar dubens juosta

7,20

03028

Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio

1,60

03029

Gipsinio tvarsčio nuėmimas

1,60

PUNKCIJOS

06001

Alkūnės ir kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį 

5,20

06002

Peties ir kelio sąnario punkcija

7,20

PROCEDŪROS, INJEKCIJOS, INFUZIJOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
4 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

04001

Kraujo paėmimas iš venos

1,30

04002

Kraujo paėmimas iš piršto

0,80

04003

Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar kita injekcija į raumenį

0,90

04004

Injekcijos į veną

1,30

04005

Injekcijos į arteriją

2,30

04006

Injekcijos į raumenis

0,90

04009

Infuzija į veną 10-30 min. (1 kartas)

1,00

04010

Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.

2,70

04011

Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti

0,90

04012LP

Gripo A ir B expres nustatymas

8,00

FIZIOTERAPINIS GYDYMAS, KINEZITERAPIJA IR GYDOMASIS MASAŽAS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
5 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur

 

FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

 

08901LP

Individualios kineziterapijos programos sudarymas

11,50

12002

Amplipulsterapija be medikamentų

1,80

12006

Darsonvalizacija (vieno lauko)*

2,00

12008

Transkutaninis elektrostimuliavimas (TENS)

2,00

12011

Elektrostimuliavimas (1 laukas)*

2,00

12014

Vaistinių medžiagų inhaliacija

2,50

12019

Centimetrinės mikrobangos

2,00

12021

Ultragarso terapija (1 lauko)*

2,00

12022

UAD terapija

1,60

12024

Magnetinio lauko terapija su solenoidais (1 lauko)*

1,60

12026

Interferencinių srovių terapija (1 lauko)*

2,00

12028

Haloterapija (1 seansas)*

3,40

12029LP

Impulsinės srovės su vakuumine sistema (1 lauko)*

2,20

12030LP

Kombinuota terapija: impulsinės srovės + ultragarsas (1 lauko)*

3,00

12031LP

Bioptrono terapija (1 lauko)*

3,80

12032LP

Parafino vonelė (1 aplikacija)

5,50

12033LP

Parafino vonelė (1 aplikacija, su paciento parafinu)

3,50

12050LP

TENS elektrodas "Dura Stick Plus" 50 x 50 mm

1,80

12051LP

TENS elektrodas "Dura Stick Plus" 50 x 90 mm

2,20

 

KINEZITERAPIJA

 

08001

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): individualus užsiėmimas

2,50

08002

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): grupinis užsiėmimas

1,60

08003

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): grupinis užsiėmimas

2,20

08004

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): individualiai

3,50

08007

Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos užsiėmimas (suaugusiųjų) 

5,10

08008

Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos užsiėmimas (vaikų)

5,10

08013

Kineziterapija po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): individualūs užsiėmimai

6,00

08014

Kineziterapija po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): grupinis užsiėmimas

4,00

08015

Pasyvūs pratimai reabilituojant sunkius ligonius (pratimai atliekami individualiai, padedant specialistui, 1 procedūra)

7,00

08018

Ergoterapija: individualūs užsiėmimai

5,10

08019

Ergoterapija: grupinis užsiėmimas

3,50

10001

Galvos masažas

2,00

10002

Veido masažas

2,00

10003

Kaklo srities masažas

3,00

10004

Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas

3,90

10005

Alkūnės sąnario masažas

2,00

10006

Riešo sąnario masažas

2,00

10007

Plaštakos ir dilbio masažas

2,00

10008

Krūtinės ląstos masažas

6,00

10009

Nugaros masažas

3,90

10010

Pilvo raumenų masažas

3,00

10011

Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas

3,00

10012

Nugaros ir juosmens srities masažas

6,00

10013

Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas

7,00

10014

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos

 

6,60

10015

Apatinės galūnės masažas

3,90

10016

Apatinės galūnės  ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys

6,00

10017

Klubo sąnario masažas

2,00

10018

Kelio sąnario masažas

2,00

10019

Čiurnos sąnario masažas

2,00

10020

Pėdos ir blauzdos masažas

2,00

10022

Bendras kūno masažas

19,70

10024

Bendrasis vaikų masažas

6,80

10021

Bendrasis kūdikių masažas

6,80

10023

Lengvas bendrasis masažas

13,10

10901LP

Kojų ir pilvo srities limfodrenažinis masažas (presoterapijos aparatu)**

6,00

10902LP

Rankų limfodrenažinis masažas (presoterapijos aparatu)**

5,50

*Pastaba: Jeigu gydančio gydytojo paskyrime ties konkrečia paslauga nurodyta 2 ar daugiau laukų, tos paslaugos įkainis dauginamas iš tiek laukų, kiek paskirta.
**Pastaba: Pirmai procedūrai būtina gydytojo reabilitologo konsultacija (neprisirašiusiems – 21,70 Eur).
***Pastaba: Vienas masažo balas atitinka masažo procedūros dalį, kurios metu pacientas yra masažuojamas 8 minutes.

LABORATORINIAI TYRIMAI

PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
6 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

BIOCHEMINIAI TYRIMAI

15002

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas

1,40

15004

Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje    

4,90

15009

Albumino koncentracijos nustatymas (ALB) 

1,50

15011

Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas

1,30

15012

Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas

1,20

15013

Gliukozės toleravimo mėginys

2,10

15014

Glikozilinto hemoglobino (HbAlc) nustatymas

6,10

15018

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 

1,70

15019

Kreatinino koncentracijos nustatymas

1,80

15022

Kreatinino koncentracijos šlapime nustatymas 

1,80

15021

Šlapalo koncentracijos nustatymas

1,40

15023

Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 

1,70

15024

Didelio tankio lipoproteidų cholesterolio koncentracijos nustatymas

2,10

15025

Mažojo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos apskaičiavimas

0,50

15026

Triglicerolių koncentracijos nustatymas

1,70

15027

Lipidograma

5,00

15028

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas

1,30

15029

Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 

1,60

15030

Kalio koncentracijos nustatymas

0,60

15031

Natrio koncentracijos nustatymas

0,60

15032

Chloridų koncentracijos nustatymas

3,20

15033

Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas

1,80

15034

Jonizuolo kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas

1,80

15036

K, Na, Cl koncentracijos nustatymas 

4,40

15040

Geležies koncentracijos nustatymas (Fe)  

2,10

15041

TIBS (maksimalus geležies surišimas)

3,80

15042

Fosforo koncentracijos nustatymas (PHOS)

1,60

15043

Magnio koncentracijos nustatymas (Mg)  

2,20

15048

Varis

7,50

15060

Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas

2,00

15061

Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas

2,00

15062

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas

2,00

15067

Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas

3,80

15068

Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas

5,10

15071

Laktatdehidrogenazes (LDH) aktyvumo nustatymas

3,80

15073

Gamma gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas

3,20

15074-1

Alfa amilazės aktyvumo nustatymas serume (AMYL)

3,50

15074-2

Alfa amilazės aktyvumo nustatymas šlapime

4,00

15075

Pankreatinės amilazės aktyvumas (P-AMY)

2,60

15076

Lipazės aktyvumas (LIP)

2,40

15078

Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA)

3,50

15079

Fibrinogeno koncentracijos nustatymas

5,20

15080

Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)

3,80

15083

D-dimerai

10,50

15120

Transferinas

6,50

15122

Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu

5,90

15124

Laisvo tiroksino (LT4, FT4) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,00

15126

Tirotropino (TTH, TSH) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,00

15129

Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,30

15130

Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,40

15132

Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,50

15135

Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu

10,70

15137

 C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu

11,90

15139

Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,80

15141

Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu

7,80

15142

17-OHP-hidroksiprogesteronas

6,80

15144

Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu

5,50

15145LP

Makroprolaktinas

13,00

15146

Liutropino (liutcinizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,50

15148

Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,50

15150

Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu

7,80

15151

Laisvo estradiolio (E3) nustatymas imunofermentiniu metodu

7,90

15153

Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu

8,10

15154

Žmogaus chorioninio gonadotropino nustatymas imunofermentiniu metodu

7,50

15155

Laisvo beta chorioninio gonadotropino (beta-HCG) nustatymas

2,60

15157

Kortizolio (COR) nustatymas imunofermentiniu metodu

9,30

15159

Dehidroepiadrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu

10,10

15161

IGF-1 (augimo faktorius)

10,60

15164

Parathormono (PTH) nustatymas imsinofermentiniu metodu

9,90

15166

Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas

12,50

15167

Aldosteronas

6,00

15168

Reninas

8,90

15179

Karcinoembrioninio antigeno nustatymas

9,00

15180

TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas)

25,80

15181

Alfa fetoproteino nustatymas (AFP)

7,50

15182

Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas

9,00

15183

Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas

9,00

15184

Vėžio žymens Ca 125 nustatymas

9,00

15186

Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas

10,00

15187

Prostatos specifinio antigeno nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu

7,60

15191

Folio rūgšties koncentracijos nustatymas

10,40

15193

Vitamino B12 koncentracijos nustatymas 

7,40

15194

Feritino koncentracijos nustatymas

7,50

15901LP

Pro BNP (natriuretiniai peptidai)

18,20

15902LP

Vitamino D3 nustatymas

9,00

15903LP

Epitelinio kiaušidžių vėžio žymens HE4  nustatymas

19,50

15904LP

HE4+Ca125+Roma indeksas

19,50

15905LP

AMH-Antimiulerinis hormonas

39,00

15908LP

Homocisteinas

10,80

HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI

16002

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu

3,60

16004

Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu

3,80

16006

Retikuliocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)

1,30

16008

Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje) 

1,40

16011

Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) 

1,00

16012

Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje)

1,00

16013

Leukogramos skaičiavimas 

2,20

16048

Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu

4,50

16054

Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 

1,50

16056

Mikroalbuminų tyrimas šlapime

2,90

16064

Koprogramos įvertinimas  

1,70

16065

Tyrimas slaptam kraujavimui (iFob) nustatyti 

3,30

16066

Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 

0,70

16067

Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)

1,40

16068

Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu)

0,60

16079

Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija)

3,20

16084

Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas

4,40

16085

Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas

5,40

16100

Prostatos sekreto tyrimas 

1,50

16104

Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu

2,10

16146

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

4,00

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

17003

Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas 

8,30

17006

Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas 

3,80

17010

Kraujo pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas

18,30

17012

Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5m. nustatymas

16,60

17017

Neigiamo sterilių organizmo skysčių pasėlio rankiniu būdu nustatymas

11,70

17018

Pūlingų eksudatų tepinėlio paėmimas, pasėlis su sukėlėjo identifikavimu ir jautrumo nustatymas

14,70

17019

Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas

7,80

17020

Tepinėlio iš akių pasėlis, neigiamas

4,80

17021

Tepinėlio iš ausų pasėlis, neigiamas 

7,10

17022

Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas 

5,00

17023

Neigiamas veido daubų punktatų tyrimas

8,80

17024

Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas

8,30

17027

Neigiamo pasėlio gonokokams nustatymas

11,70

17028

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas 

6,80

17029

Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas

8,50

17033

Neigiamo išmatų profilaktinio pasėlio nustatymas

8,80

17034

Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas

8,80

17037

Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatymas, neigiamas

8,30

17039

Neigiamo odos, nagų ir plaukų pasėlio grybams nustatymas

4,60

17041

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

4,40

17050

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema

8,30

17051

Antibakterinio vaisto MIK(mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija-vienas vaistas)

7,80

17052

Antibakterinio vaisto MIK(mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema

19,00

17053

Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas (E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)

8,80

17060

Eteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies

13,50

17079

Listerijų identifikavimas iki rūšies

11,20

17086

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu

8,80

17089

Ureaplasma urealiticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu

12,30

17100

IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas

2,50

17103

Clostridium difficile toksinų A/B nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

16,00

17105

Mycoplasma pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

9,00

17107

Mycoplasma pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

9,00

17113

Chlamydia pneumoniae IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

9,00

17114

Chlamydia pneumoniae IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

9,00

17119

Grybų identifikavimas iki rūšies

5,60

17137

Herpes simpex viruso l/ 2 (HSV1/ 2) IgM nustatymas PGR metodu

12,70

17145

Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas   imunofermentiniu metodu

11,90

17146

Hepatito A viruso (HAV)IgGlgM nustatymas imunofermentiniu metodu

11,90

17148

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

3,80

17150

Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

11,90

17155

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

8,10

17160

Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas

6,40

17168

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV 1 0)

3,80

17175

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

6,00

17176

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

6,00

17181

Erkinio encefalito IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

8,10

17182

Erkinio encefalito IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

8,10

17193

T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,20

17194

T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

6,40

17218

RPR (sifilio) lateksinis testas (teigiamas, neigiamas)

2,20

17221

TPHA (sifilio) kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu

6,10

17223

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,40

17224

Boreliozes (Laimo iigos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

8,10

17801LP

Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas

5,60

17802LP

Pasėlis iš burnos, neigiamas

8,10

17803LP

Pasėlis iš nosiaryklės, neigiamas

8,10

17804LP

Pasėlis iš ryklės, neigiamas

8,10

17805LP

Pasėlis iš šlaplės, neigiamas

8,10

17806LP

Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas

8,10

17807LP

Pieno pasėlis, neigiamas

11,20

17808LP

Sąnario skysčio pasėlis, neigiamas

11,20

17809LP

Anaerobų identifikavimas iki genties

5,10

17810LP

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

11,20

17811LP

Difterijos sukėlėjo identifikavimas

8,50

17812LP

Enterobakterijų identifikavimas iki genties

3,30

17813LP

Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies

7,80

17814LP

Enterokokų identifikavimas iki genties

4,70

17815LP

Enterokokų identifikavimas iki rūšies

11,00

17816LP

Hemofilų identifikavimas

9,30

17817LP

Kampilobakterijų identifikavimas

6,90

17818LP

Kokliušo sukėlėjo identifikavimas

12,50

17819LP

Legionelių identitikavimas

10,30

17820LP

Meningokokų, gonokokų ir kitų gramneigiamų kokų identifikavimas

11,20

17821LP

Meticilinui atsparių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu

15,50

17822LP

Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu

10,30

17823LP

Pseudomonų identifikavimas

2,90

17824LP

Staphylococcus aureus identifikavimas

3,80

17825LP

Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose

10,90

17826LP

Vibrijono identifikavimas iki rūšies

18,60

17901LP

Adeno virusas

6,10

17902LP

Roto virusas

5,80

17903LP

Chlamydia trachomatis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

12,70

17904LP

Ureaplasma urealyticum iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

12,70

17905LP

Mycoplasma genitalium iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

10,70

17906LP

Mycoplasma hominis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

10,70

17907LP

Gardnerella vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

7,50

17908LP

Trichomonas vaginalis iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

12,70

17909LP

Neissera gonorrhoeae iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

12,70

17910LP

Herpes simplex viruso (HSV 1/2) iš gimdos kaklelio ir šlaplės nustatymas PGR metodu su medžiagos paėmimu

12,70

17911LP

Mycobacterium tuberculosis(inkstų tbc) (PGR) (šlapimas)

27,20

17912LP

EBV viruso IgM antikunu (anti - EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,00

17913LP

EBV viruso IgG antikunu (anti - EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu

6,00

17914LP

Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 

7,50

17915LP

Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

7,50

17916LP

ŽIV sertifikatas

4,60

17917LP

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) didelės rizikos tipų (16, 18, 31, 33, 39, 52, 56, 58) DNR nustatymas

21,40

17918LP

16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR) (nuogramdos)

21,40

17919LP

Toksoplazma IgM antikūnai

7,20

17920LP

Toksoplazma IgG antikūnai

6,40

17921LP

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 

9,50

17922LP

ŽPV 16,18 genotipų nustatymas1 su aukštos  rizikos genotipų (31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) atranka2 (PGR)

27,00

17923LP

Imunohistocheminis tyrimas CINtec PLUS (p16/Ki67)

46,00

17924LP

Mikroorganizmų identifikavimas MADLI-TOF masių spektrometrijos metodu

6,20

17925LP

Helicobakter pylori antigeno nustatymas išmatose

10,80

Teigiami pasėliai (galutinė kaina priklauso nuo tyrimo metodo ir išaugusių bakterijų):

17930LP

Skystų terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas su terpe (pateikiamos terpės ir mėginio paėmimo priemonės), kompleksinis tyrimas

13,00

17931LP

Serozinių ertmių  skysčio citologinis ištyrimas, kompleksinis tyrimas

8,70

17932LP

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas disku difuzijos metodu (6 diskai)

2,80

17933LP

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas disku difuzijos metodu (12 diskų)

3,80

17934LP

Enterobakteriju identifikavimas iki genties

2,80

17935LP

Enterobakteriju identifikavimas iki rūšies 

6,20

17936LP

Šigeliu identifikavimas iki rūšies

6,10

17937LP

Salmoneliu identifikavimas iki genties

9,40

17938LP

Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas 

3,00

17939LP

Beta-hemolitiniu streptokoku identifikavimas

7,20

17940LP

Streptococcus pneumoniae identifikavimas

7,50

17941LP

Enterokoku identifikavimas iki genties

3,90

17942LP

Enterokoku identifikavimas iki rūšies

9,00

17943LP

Hemofilu identifikavimas 

7,50

17944LP

Pseudomonu ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas

2,30

17945LP

Anaerobų identifikavimas iki genties 

4,20

17946LP

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

9,00

17947LP

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro 

1,20

17948LP

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

4,40

IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

18001

ANA-branduolio ntigen antikūnų nustatymas

7,60

18002

ANCA-neutrofilų citoplazmos ntigen antikūnų nustatymas

7,60

18011

Triglobulino antikūnų nustatymas (anti-Tg) imunofermentiniu metodu

15,10

18016

Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas

7,00

18022

C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas

3,30

18025

Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas

8,50

18026

Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas

8,50

18027

Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas

8,50

18032

Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas

8,50

18050

Reumatoidinio faktoriaus (R1-) kiekybinis nustatymas

6,10

18901LP

ATPO (skydliaukės mikrosominiai antikūniai)

5,50

18902LP

36-ių alergenui specifinių  IgE nustatymas (mišri paletė)

41,60

18903LP

36-ių alergenui specifinių  IgE nustatymas (įkvepiamų alergenų paletė)

41,60

18904LP

36-ių alergenui specifinių  IgE nustatymas (maisto alergenų paletė)

41,60

18905LP

20-ies alergenui specifinių IgE nustatymas (vaikiška paletė)

28,60

18906LP

Bendras IgE

9,00

18907LP

Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą)

8,10

18910LP

Helicobacter pylori (ELISA metodu)

4,70

18911LP

Skystųjų terpių citologinis tyrimas (skydliaukės, serozinių ertmių, solidinių organų aspirantai, bronchoalveolinio lavažo, cistų turinio, šlapimo)

17,60

  18912LP

Tymų IgG antikūnų nustatymas

 11,10

  18913LP

Tymų IgM antikūnų nustatymas

   9,70*tyrimai atliekami UAB „Medicina practica laboratorija“.

DIAGNOSTINIAI TYRIMAI
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
7 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR GYDOMIEJI VEIKSMAI

22001

Diagnostinė ezofagoskopija

6,70

22002

Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija

9,40

22011

Svetimkūnių pašalinimas iš stemplės esant vietinei nejautrai

13,50

22020

Polipo citologinis tyrimas, biopsija

3,40

22023

Diagnostinė ezofagogastroskopija

9,40

22024

Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija, citologiniu tyrimu

12,10

RADIOLOGINIAI TYRIMAI IR RENTGENOGRAFIJA

25003

Rentgenograma 26 x 36 cm

2,30

25006

Rentgenograma 35 x 43 cm

2,70

25009

Dantų rentgenograma

2,50

Pastaba: Bendra rentgenologinio tyrimo kaina sudaroma prie tyrimo kainos papildomai pridedant atliktų rentgenogramų kainą, atsižvelgiant į nuotraukos dydį

ECHOSKOPINIAI, ULTRAGARSINIAI IR FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI

27004

Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27005

Pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27006

Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27007

Dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27008

Moters dubens (ginekologinių organų) tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27009

Vyro dubens tyrimas be doplerinso kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 

23,20

27012

Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

23,20

27014

Kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

8,10

27015

Ultragarsinis augančio folikulo įvertinimas

2,90

28021

Skydliaukės echoskopinis tyrimas

3,40

28022

Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)

10,10

28023

Kepenų echoskopinis tyrimas

10,10

28024

Inkstų echoskopinis tyrimas                  

5,00

28025

Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas

3,40

28027

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo

1,70

28053

Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas 

1,00

19036

Ultragarsinis vaisiaus tyrimas

7,30

PSICHIATRIJOS IR PSICHOTERAPIJOS PASLAUGOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
8 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

PSICHIATRIJOS PASLAUGOS

37001

Psichiatro pirminė apžiūra

10,40

37002

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

2,10

37009

Individualiosios racionalios psichoterapijos 1 užsiėmimas

2,50

37011

Psichoterapijos sesija grupėje 10 užsiėmimų (2-9 ligoniai)

10,40

37015

Įv. psichikos sutrikimų 10 sesijų psichoterapijos kursas 

15,50

37901LP

Medicinos psichologo konsultacija

8,50

37902LP

Medicinos psichologo konsultacija (dviejų asmenų šeimai)

12,00

PSICHOTERAPINIAI UŽSIĖMIMAI

1 užsiėmimo kaina, Eur

37010

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė (relaksacija)

3,00

37903LP

Dailės terapijos paslaugos (3-5 asm. grupėje)

3,00

37904LP

Muzikos terapijos paslaugos (60 min. grupėje)

1,00

37905LP

Šviesos terapijos paslaugos (3-5 asm. grupėje)

1,00

37906LP

Biblioterapijos paslaugos

1,00

37907LP

Judesio terapijos paslaugos

3,00

37908LP

Filmų terapijos paslaugos

1,00

37909LP

Psichoedukacijos paslaugos

1,00

AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS PASLAUGOS
PATVIRTINTA  
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
9 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

39001

Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu

8,30

39002

Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu

2,60

39003

Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą

1,00

39005

Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų

2,10

39006

Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos

2,60

39007

Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai

2,60

39008

Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų

1,60

39010

Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo perspektyvos klausimais

1,60

39011

Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo išsaugojimą, kt.

1,60

39012

Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas

6,20

39016

Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija

17,90

39022

Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)

3,20

39023

Gimdos spiralės išėmimas

2,90

39024

Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete

3,20

39026

Makšties svetimkūnio išėmimas vaikui

15,50

39029

Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas

17,80

39108

Echoskopija (transabdominalinė)

16,70

39109

Echoskopija (vaginalinė)

10,90

39114

Ginekologinė ligonės apžiūra

4,90

39115

Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas

1,50

39117

Siuntimo į Medicinines sveikatos ekspertizės komisiją įforminimas

2,70

39119

Gydomoji procedūra - praplovimas su medikamentais mažai mergaitei

1,20

ODONTOLOGIJOS PASLAUGOS, MEDŽIAGOS

PATVIRTINTA  
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo. kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
10 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Kiekis / vienetai

Kaina Eur

ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS

Nuskausminimas:

50053

Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra)

 

0,90

50054

Nejautra vartojant  imp. anestetiką (ultrakainą, lidokainą, mepivakainą)

 

6,50

50055

Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos

 

1,60

50056

Laidinė nejautra be  importinio anestetiko kainos

 

2,70

Burnos higienos paslaugos

50042

Danties padengimas fluorlaku

 

1,10

50076

Burnos ertmės higienos mokymas

 

2,10

50077

Bumos ertmės higieninio indekso įvertinimas

 

2,10

50078

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas dantenų viršuje (1 danties)

 

0,60

50079

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas po dantenomis (1 danties)

 

1,10

50080

Konkrementų pašalinimas ultragarsiniu skaleriu (1 danties)

 

1,60

50086

Apnašo šalinimas sodapūte AIR-N-GO (1 danties)

 

0,30

Chirurginės odontologijos paslaugos:

50052

Profilaktinė chirurgo odontologo apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas)

 

2,10

50057

Danties rovimas (nesudėtingas)

 

3,80

50058

Danties rovimas (sudėtingas)

 

10,80

50059

Incizija (1 procedūra)

 

2,70

50061

Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį

 

2,70

50062

Alveolito gydymas (be medžiagos kainos)

 

2,70

50063

Siūlė (darbas)

 

1,60

50064

Tvarstymas (1 apsilankymas)

 

1,10

Terapinės odontologijos paslaugos:

50006

Odontologo pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija

 

2,10

Ėduonies gydymas ir plombavimas:

50007

Paviršinio ir vidutinio ėduonies ertmės paruošimas (be medžiagos kainos)

 

5,40

50008

Gilaus ėduonies ertmės paruošimas (be medžiagos kainos)

 

8,10

Ėduonies ertmės plombavimas:

50009

Cementine plomba

 

2,70

50010

Kramtomojo paviršiaus kompozicinė plomba

 

5,40

50011

Kontaktinio paviršiaus kompozicinė plomba

 

8,10

50012

Stiklojonomerinė  plomba

 

10,80

Šviesoje kietėjančia plomba (be medžiagos kainos):

50045

Danties kampo atkūrimas

 

6,50

50049

Danties vainiko atgaminimas

 

16,20

50044

Kontaktinio paviršiaus ėduonies plombavimas

 

6,50

50046

Kramtomojo paviršiaus ėduonies plombavimas

 

3,20

50047

Pleištinio defekto plombavimas

 

4,30

50016

Plombos apdaila (darbas)

 

1,60

50033

Cementinės plombos išėmimas

 

2,70

50034

Amalgaminės plombos išėmimas

 

5,40

50036

Kompozicinės plombos išėmimas

 

5,40

50043

Danties vagelių uždarymas hermetiku

 

3,20

50051

Plombos pataisa

 

2,10

50085

Danties hiperestezijos gydymas suaugusiems

 

1,10

Pulpito gydymas:

50017

Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas

 

4,80

50018

Pulpos amputacija

 

3,80

50019

Pulpos ekstirpacija

 

4,80

50020

Medikamentinis kanalo apdorojimas

 

1,10

50021

Mechaninis kanalo apdorojimas

 

1,10

Periodontito gydymas:

50022

Danties trepanavįmas (1 procedūra)

 

5,40

50023

Ertmės išvalymas (1 procedūra)

 

4,80

50024

Medikamentinis kanalo apdorojimas

 

2,10

50025

Mechaninis kanalo apdorojimas

 

10,80

Kanalų plombavimas:

50027

1 kanalo plombavimas patentine pasta

 

1,60

50028

1 kanalo plombavimas pasta (išskyrus patentinę)

 

3,80

50031

1 kanalo plombavimas stiklojonomeriniu cementu su gutaperčiniu kaiščiu

 

16,20

50032

1 kanalo plombavimas gutaperčiniais kaiščiais

 

13,50

Kanalų pergydymas:

50037

Pastos išėmimas iš danties šaknų

 

2,70

50039

Svetimkūnio išėmimas iš vienašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida)

 

8,10

50040

Svetimkūnio išėmimas iš daugiašaknio danties kanalo (kai ne to paties gydytojo klaida)

 

10,80

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS

50301LP

Šviesoje kietėjanti plomba Profil  - maža

0,15 g.

0,95

50302LP

Šviesoje kietėjanti plomba Profil - vidutinė

0,25 g.

1,50

50303LP

Šviesoje kietėjanti plomba Profil - didelė

0,30 g.

1,80

50304LP

Šviesoje kietėjanti plomba Profil - danties vainikėlis

0,90 g.

5,30

50310LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma clasic - maža

0,15 g.

0,80

50311LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma clasic- vidutinė

0,25 g.

1,30

50312LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma clasic - didelė

0,30 g.

1,70

50313LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma clasic - danties vainikėlis

0,90 g.

5,00

50320LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma flow - maža

0,15 g.

1,20

50321LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma flow - vidutinė

0,25 g.

2,00

50322LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma flow - didelė

0,30 g.

3,00

50324LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma Topaz (be bisfenolio) - maža

0,15 g.

1,30

50325LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma Topaz (be bisfenolio) - vidutinė

0,25 g.

2,10

50326LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma Topaz (be bisfenolio) - didelė

0,30 g.

2,50

50327LP

Šviesoje kietėjanti plomba Charizma Topaz (be bisfenolio) - danties vainikėlis

0,90 g.

7,60

50330LP

Šviesoje kietėjanti plomba Gradia direct. - maža

0,15 g.

1,70

50331LP

Šviesoje kietėjanti plomba Gradia direct. - vidutinė

0,25 g.

2,80

50332LP

Šviesoje kietėjanti plomba Gradia direct. - didelė

0,30 g.

3,40

50333LP

Šviesoje kietėjanti plomba Gradia direct. - danties vainikėlis

0,90 g.

10,00

50334LP

Šviesoje kietėjanti plomba S-Daly - maža

0,15 g.

0,90

50335LP

Šviesoje kietėjanti plomba S-Daly - vidutinė

0,25 g.

1,40

50336LP

Šviesoje kietėjanti plomba S-Daly - didelė

0,30 g.

1,70

50337LP

Šviesoje kietėjanti plomba S-Daly - danties vainikėlis

0,90 g.

5,00

50340LP

Šviesoje kietėjanti Glass liner. (stiklojenomerinis pamušalas) - maža

0,15 g.

0,30

50341LP

Šviesoje kietėjanti Glass liner. (stiklojenomerinis pamušalas) - vidutinė

0,25 g.

0,40

50342LP

Šviesoje kietėjanti Glass liner. (stiklojenomerinis pamušalas) - didelė

0,30 g.

0,50

50350LP

Pamušalinė medžiaga: cementas Adhesor fein arba carbofein - maža

0,4 g.

0,06

50351LP

Pamušalinė medžiaga: cementas Adhesor fein arba carbofein - vidutinė

0,6 g.

0,09

50352LP

Pamušalinė medžiaga: cementas Adhesor fein arba carbofein - didelė

1,0 g.

0,13

50353LP

Pamušalinė medžiaga: stiklojonomerinė medžiaga Fuji  - maža

0,2 g.

0,50

50354LP

Pamušalinė medžiaga: stiklojonomerinė medžiaga Fuji  - vidutinė

0,4 g.

0,90

50355LP

Pamušalinė medžiaga: stiklojonomerinė medžiaga Fuji  - didelė

0,6 g.

2,00

50365LP

Kompozicinė dieninio kietėjimo plomba Alfa dent 28x28 - maža

0,3 g.

0,15

50366LP

Kompozicinė dieninio kietėjimo plomba Alfa dent 28x28 - vidutinė

0,6 g.

0,30

50367LP

Kompozicinė dieninio kietėjimo plomba Alfa dent 28x28 - didelė

0,9 g.

0,40

50370LP

Laikina plomba

0,6 g.

0,10

50380LP

Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta i-endo

0,5 g.

0,30

50381LP

Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta Endomethasoni

0,5 g.

1,30

50382LP

Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta Adseal

0,5 g.

0,70

50383LP

Kanalų plombavimo medžiaga: gutaperčos kaiščiai pagrindiniai

 vnt.

0,02

50384LP

Kanalų plombavimo medžiaga: gutaperčos kaiščiai papildomi

vnt.

0,02

50385LP

Popieriniai kaiščiai

 vnt.

0,01

50386LP

Gydomoji pasta Calcimol

0,3 g.

0,70

50393LP

Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta BioRoot

0,2 ml

1,20

50394LP

Aliejus gutaperčos tirpinimui Eucaliptol

2 ml

0,73

50500LP

Adata injektoriui

vnt.

0,03

50501LP

Adata šakninė (Miulerio)

 vnt.

0,11

50502LP

Alveogyl

0,25 g.

0,57

50520LP

Chlorax 5,25%

2 ml

0,02

50522LP

Citrinos  rūgštis 2ml

vnt.

0,04

50540LP

Pasta pulpos devitalizacijai

0,01 g.

0,08

50550LP

Eugenolis

2 ml

0,26

50561LP

Fluoro lakas

2 ml

0,72

50562LP

Formakrezolis  

1ml

0,40

50563LP

Geležies sulfatas

1 ml

1,38

50570LP

Dezinfekcinės priemonės

 ml

0,04

50571LP

Dėkliukas  viziografo davikliui

vnt.

0,03

50590LP

Endodontinė adata

 vnt.

0,11

50591LP

Endodontinis švirkštas

 vnt.

0,16

50600LP

Endodontiniai instrumentai (1/4 vnt.)

 vnt.

0,30

50622LP

Grąžtelis deimantinis

 vnt.

1,00

50623LP

Grąžteliai įvairūs (1/6 vnt.)

vnt.

0,30

50624LP

Grąžtas vainikui nupjauti (1/3 vnt.)

vnt.

0,52

50640LP

Hemostatinė kempinė

 vnt.

0,27

50641LP

Hemostatinis skystis (0,3 ml)

vnt.

0,11

50660LP

Juostelė pjūklelis (3 cm)

 vnt.

0,12

50661LP

Juostelė Sof-lex

 vnt.

0,14

50662LP

Juostelė metalinė grubi (0,4 vnt)

 vnt.

0,06

50663LP

Juostelė matricinė (3 cm)

 vnt.

0,03

50680LP

Kalcio hidroksidas

4 g

0,10

50681LP

Kanalo pildytojas

0,3 vnt.

0,26

50682LP

Kaukė

 vnt.

0,02

50683LP

Kalcio hidroksidas švirkštuose 

0,3 g.

0,42

50700LP

Ligninas

1,5 g.

0,01

50701LP

Kaiščiai tarpdančiams mediniai arba plastikiniai

 vnt.

0,02

50720LP

Tamponai nesterilūs

 vnt.

0,01

50740LP

Nervoekstraktoriai

vnt.

0,11

50760LP

Pirštinės

 pora

0,07

50761LP

Plastikinė juostelė

 vnt.

0,01

50762LP

Profilaktinis šepetėlis

 vnt.

0,13

50763LP

Poliravimo diskas Sof-Lex

 vnt.

0,26

50764LP

Poliravimo pasta

3,0 g.

0,64

50765LP

RC – Prep kanalų platinimo pasta

0,5 g.

0,30

50766LP

Poliravimo gumytė

 vnt.

0,06

50767LP

Pasta be fluoro (2 g)

vnt.

0,20

50800LP

Skalpelis (galvutė)

 vnt.

0,03

50801LP

Seilių atsiurbėjas

 vnt.

0,01

50802LP

Siūlas sintetinis tirpstantis

 vnt.

1,18

50803LP

Siūlas retrakcinis

2 cm

0,03

50804LP

Scandonest 3% be vazokonstriktorių

 vnt.

0,48

50805LP

Silantas (1 danties)

0,25 ml

1,70

50806LP

Mepivastesin 3%

 vnt.

0,40

50807LP

Servetėlė paviršių dezinfekcijai

 vnt.

0,03

50808LP

Servetėlė pacientui

 vnt.

0,02

50809LP

Skystas muilas

 ml

0,01

50810LP

Sterilizavimo maišelis

 vnt.

0,02

50811LP

Siūlas flios  10 cm

vnt.

0,30

50850LP

Tarpdančių matricos (0,7 vnt.)

 vnt.

0,06

50870LP

Ubistesin 4%

 vnt.

0,40

50871LP

Vatos rulonėliai

 vnt.

0,01

50872LP

Vienkartinė prijuostė

vnt.

0,04

50873LP

Vienkartinė stiklinė

 vnt.

0,01

50874LP

Vienkartinis chalatas

vnt.

0,26

50875LP

Vienkartinis rankšluostis

 lapelis

0,01

50876LP

Vienkartinis švirkštas su adata

 vnt.

0,03

50877LP

Pirštinės sterilios

 pora

0,17

50878LP

Soda

2,0 g

0,21

50990LP

Paciento paketas apžiūrai

1 vnt.

0,50

50760LP Pirštinės

2 poros

0,14

50682LP Kaukė

1 vnt.

0,02

50808LP Servetėlė pacientui

1 vnt.

0,02

50810LP Sterilavimo maišelis

1 vnt.

0,02

50807LP Servetėlė paviršių dezinfekcijai

2 vnt.

0,06

50809LP Skystas muilas

4 ml

0,04

50875LP Vienkartinis rankšluostis

4 lapeliai

0,04

50570LP Dezinfekcinės priemonės

4 ml

0,16

50991LP

Paciento paketas gydymui

1 vnt.

1,00

50760LP Pirštinės

2 poros

0,14

50682LP Kaukė

1 vnt.

0,02

50808LP Servetėlė pacientui

1 vnt.

0,02

50801LP Seilių atsiurbėjas

1 vnt.

0,01

50810LP Sterilizavimo maišelis

3 vnt.

0,06

50807LP Servetėlė paviršių dezinfekcijai

3 vnt.

0,09

50622LP Grąžtelis deimantinis

0,5 vnt.

0,33

50809LP Skystas muilas

4 ml

0,04

50875LP Vienkartinis rankšluostis

6 lapeliai

0,06

50570LP Dezinfekcinės priemonės

4 ml

0,16

50871LP Vatos rulonėliai

6 vnt.

0,06

50700LP Ligninas

1,5 g

0,01

50992LP

Paciento paketas chirurgijoje

1 vnt.

0,97

50760LP Pirštinės

2 poros

0,14

50877LP Pirštinės sterilios

1 pora

0,17

50682LP Kaukė

1 vnt.

0,02

50808LP Servetėlė pacientui

1 vnt.

0,02

50801LP Seilių atsiurbėjas

1 vnt.

0,01

50810LP Sterilizavimo maišelis

4 vnt.

0,08

50876LP Vienkartinis švirkštas su adata

1 vnt.

0,03

50807LP Servetėlė paviršių dezinfekcijai

3 vnt.

0,09

50809LP Skystas muilas

4 ml

0,04

50875LP Vienkartinis rankšluostis

6 lapeliai

0,06

50570LP Dezinfekcinės priemonės

4 ml

0,16

50871LP Vatos rulonėliai

6 vnt.

0,06

50720LP Tamponai nesterilūs

9 vnt.

0,09

50993LP

Paketas ėduonies plombavimui šoniniame danties paviršiuje

1 vnt.

1,58

50761LP Plastikinė juostelė

1 vnt.

0,01

50661LP Sof-lex juostelė

1 vnt.

0,14

50662LP Juostelė metalinė grubi

1 vnt.

0,06

50663LP Juostelė matricinė

1 vnt.

0,03

50764LP Poliravimo pasta

3,0 g.

0,36

50766LP Poliravimo gumytė

1 vnt.

0,06

50767LP Pasta be fluoro

2,0 g.

0,16

50762LP Profilaktinis šepetėlis

1 vnt.

0,13

50763LP Poliravimo diskas Sof-Lex

1 vnt.

0,26

50803LP Retrakcinis siūlas

2 cm

0,03

50701LP Kaiščiai tarpdančiams medin. arba plastik.

2 vnt.

0,04

50660LP Juostelė pjūklelis (3 cm)

1 vnt.

0,24

50850LP Tarpdančių matricos (0,7 vnt.)

1 vnt.

0,06

50994LP

Paketas vieno kanalo endodontiniam gydymui

1 vnt.

5,20

50680LP Kalcio hidroksidas

4 g

0,10

50683LP Kalcio hidroksidas švirkštuose 

0,3 g

0,42

50765LP Poliravimo pasta RC – Prep

0,5 g

0,30

50383LP Kanalų plombavimo medžiaga: gutaperčos kaiščiai pagrindiniai

1 vnt.

0,02

50384LP Kanalų plombavimo medžiaga: gutaperčos kaiščiai papildomi

1 vnt.

0,02

50550LP Eugenolis

2 ml

0,26

50522LP Citrinos  rūgštis

2ml

0,04

50385LP Popieriniai kaiščiai

1 vnt.

0,01

50394LP Aliejus gutaperčos tirpinimui Eucaliptol

   2 ml

0,73

50563LP Geležies sulfatas

   1 ml

1,38

50876 LP Vienkartinis švirkštas su adata

1 vnt.

0,03

50382LP Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta Adseal

0,5 g.

0,70

50380LP Kanalų plombavimo medžiaga: patentinė pasta i-endo

0,5 g.

0,25

50520LP Chlorax 5,25%

2 ml

0,02

50740LP Nervoekstraktoriai

1 vnt.

0,11

50501LP Šakninė adata (Miulerio)

1 vnt.

0,11

50591LP Endodontinis švirkštas

1 vnt.

0,16

50600LP Endodontiniai instrumentai (1/3 vnt.)

vnt.

0,17

50681LP Kanalo pildytojas

0,3 vnt.

0,26

50590LP Endodontinė adata

1 vnt.

0,11

50995LP

Burnos higienisto paketas apžiūrai

1 vnt.

0,51

50760LP Pirštinės

2 poros

0,14

50682LP Kaukė

1 vnt.

0,02

50807LP Servetėlė paviršių dezinfekcijai

2 vnt.

0,06

50808LP Servetėlė pacientui

1 vnt.

0,03

50810LP Sterilizavimo maišelis

1 vnt.

0,02

50809LP Skystas muilas

4 ml

0,04

50875LP Vienkartinis rankšluostis

4 lapeliai

0,04

50570LP Dezinfekcinės priemonės

4 ml

0,16

50996LP

Burnos higienisto paketas gydymui

1 vnt.

0,86

50760LP Pirštinės

2 poros

0,14

50682LP Kaukė

1 vnt.

0,02

50807LP Servetėlė paviršių dezinfekcijai

2 vnt.

0,06

50808LP Servetėlė pacientui

1 vnt.

0,02

50810LP Sterilavimo maišelis

2 vnt.

0,04

50801LP Seilių atsiurbėjas

1 vnt.

0,01

50872LP Vienkartinė prijuostė

1 vnt.

0,04

50873LP Vienkartinė stiklinė

1 vnt.

0,01

50874LP Vienkartinis chalatas

1 vnt.

0,26

50809LP Skystas muilas

4 ml

0,04

50875LP Vienkartinis rankšluostis

6 lapeliai

0,06

50570LP Dezinfekcinės priemonės

4 ml

0,16

Pastaba: Paketų kainos keičiasi priklausomai nuo medžiagų pirkimo kainos ir šių medžiagų faktinio sunaudojimo gydymo proceso metu.

PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI IR PROGRAMOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
11 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

60035

Sveikatos tikrinimas: vykstančiųjų į užsienį

11,00

60036

Sveikatos tikrinimas: norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (tik poliklinikos pacientams)

17,40

60037

Sveikatos tikrinimas: vairuotojų mėgėjų

13,00

60038

Sveikatos tikrinimas: vairuotojų  profesionalų

15,00

60037LP

Sveikatos tikrinimas: vairuotojų dirbant

19,50

60038LP

Sveikatos tikrinimas: vairuotojų  įsidarbinant

17,00

60039LP

Teisėjų, advokatų sveikatos tikrinimas

17,40

60042LP

Dirbančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

13,10

60040LP

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų irvkitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių, įsidarbinant

28,70

60041LP

Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų irvkitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių, dirbant

43,30

60043LP

Įsidarbinančių traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu

5,40

60044LP

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis dirbant

10,70

60045LP

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis įsidarbinant

6,30

60046LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant

9,20

60047LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant

2,00

60048LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant

6,80

60049LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje, dirbant

11,20

60050LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių įtakoje, įsidarbinant

5,40

60051LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant

7,30

60052LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant

2,40

60053LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą, dirbant

7,30

60054LP

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą, įsidarbinant

2,90

60055LP

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

2,40

60056LP

Darbuotojų, įsidarbinančių į darbus ar pradedančių vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

3,40

60057LP

Duomenų patikrinimas Vilniaus priklausomybės ligų centre

  2,00

60058LP

Duomenų patikrinimas kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Psichikos sveikatos centro duomenų bazėje ne Lazdynų poliklinikos pacientams

  0,90

60059LP

Pareigūnų (pagal aprašo 1 priedo 1 ir 2 punktus).
Pareigūnų, kurie pagal pareigybių aprašymus patruliuoja, saugo asmenis, vykdo mobiliąsias palydas, konvojuoja (pagal aprašo 2 priedo 1 punktą).
Pareigūnų, vykdančių tarnybines pareigas aplinkoje, kurioje veikia sveikatai kenksmingi veiksniai ir medžiagos, dirbančių pavojingą darbą (pagal aprašo 2 priedo 9 punktą) dirbant

49,80

SVEIKATINGUMO PROGRAMOS

60001LP

Sveikatingumo programa – „Sveika moteris“ (pilna)

50,00

60002LP

Sveikatingumo programa – „Sveika moteris“ (tik tyrimai)

40,00

60003LP

Sveikatingumo programa – „Sveikas vyras“ (pilna)

50,00

60004LP

Sveikatingumo programa – „Sveikas vyras“ (tik tyrimai)

40,00

60005LP

Sveikatingumo programa – „Sveikas vaikas“ (pilna)

30,00

60006LP

Sveikatingumo programa – „Sveikas vaikas“ (tik tyrimai)

20,00

60007LP

Sveikatingumo programa – „Kosulys“ (pilna)

30,00

60008LP

Sveikatingumo programa – „Kosulys“ (tik tyrimai)

20,00

60009LP

Sveikatingumo programa – „Mažakraujystė“ (pilna)

45,00

60010LP

Sveikatingumo programa – „Mažakraujystė“ (tik tyrimai)

35,00

SERGANČIŲJŲ CUKRINIU DIABETU PASLAUGOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
12 priedas

Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

70001LP

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) naujai susirgusiems pacientams (suaugusiems)

6,60

70002LP

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

6,50

70003LP

Diabetinės pėdos priežiūra

5,60

70004LP

Gydomasis pedikiūras

15,00

SKIEPAI, VAKCINOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d.  įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
13 priedas

Pacientai skiepijami:
• apžiūrėjus šeimos gydytojui, vaikų ar vidaus ligų gydytojui;
• asmeniui (globėjui) raštiškai sutikus;
• prie vakcinos kainos pridedama skiepijimo paslaugos kaina – 3 Eur.;


Paslaugos
kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

80001LP

Polisacharidinė pneumokokinė vakcina (Pneumo 23 0,5ml)

25,00

80003LP

Konjuguota polisacharidinė pneumokokinė vakcina (Prevenar 13 0,5 ml)

59,50

80004LP

Virusinio erkinio encefalito EE vakcina suaugusiems (Ticovac 0,5 ml)

23,00

80006LP

Inaktyvuoto erkinio encefalito viruso štamo K23 vakcina suaugusiems (Encepur adults 0,5ml)

24,70

80007LP

Virusinio erkinio encefalito viruso K23 vakcina vaikams (Encepur 0,25 ml)

23,80

80008LP

Gripo vakcina (Influvac 0,5 ml, vaikams)

6,20

80009LP

Vakcina nuo vėjaraupių (Varilix 0,5 ml)

41,40

80010LP

Polisacharidinė vakcina nuo meningito, sukeliamo A ir C grupės meningokokų (Meningococcal)

19,30

80011LP

Vakcina nuo B grupės meningokokų (rDNR, komponentinė, adsorbuota Bexsero 0,5 ml)

85,00

80012LP

Inaktyvuota hepatito A viruso vakcina 720 (Havrix)

24,70

80013LP

Inaktyvuota hepatito A viruso vakcina 1440 (Havrix)

32,70

80014LP

Inaktyvuota, adsorbuota vakcina nuo hepatito A (Avaxim)

27,80

80015LP

Vakcina nuo hepatito B (Engerix-B 20meg/1ml)

17,80

80016LP

Kombinuota hepatito A ir B vakcina  (suaugusiems) (Twinrix Adult 20meg/ml)

38,30

80018LP

Rotavirusinio gastroenterito vakcina (Rototeq 2 ml)

46,10

80019LP

Keturvalentė  žmogaus papilomos viruso rekombinantinė vakcina (Silgard 0,5 ml)

104,40

80020LP

Vakcina nuo žmogaus papilomos viruso (Carvarix)

104,50

80021LP

Vakcina nuo geltonosios karštinės (gyvoji) (Stamaril 0,5ml)

35,60

80022LP

Polisacharidinė vakcina nuo vidurių šiltinės

19,00

80023LP

Vakcina nuo stabligės (Tetanea 1500TV/ml)

14,50

80025LP

Virusinio erkinio encefalito vakcina vaikams (Ticovac 0,25 ml)

21,30

80028LP

Gripo vakcina (Influvac Tetra suaugusiems 0,5 ml)

10,90

80029LP

Rotavirusinio gastroenterito vakcina (geriamoji suspensija Rotarix 1,5 ml)

61,30

80030LP

Tuberculin PPD 5TV/0,1 ml 1ml

13,60

80031LP

Devyniavalentė rekombinantinė žmogaus papilomos viruso vakcina Gardasil 9  0,5ml

122,20

80032LP

Vakcina nuo B grupės meningokokų Trumenba (rekombinacinė, adsorbuota)

95,10

80033LP

Parotito, tymų ir raudonukės vakcina (Priorix 0,5 ml)

24,00

NEMEDICININĖS MOKAMOS PASLAUGOS
PATVIRTINTA
VšĮ Lazdynų poliklinikos direktoriaus
2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 0-45

Mokamų paslaugų teikimo, kainų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo
14 priedas

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Eur

90003LP

 Prisirašymo dokumentų tvarkymas

0,30

90004LP

 Prisirašymo dokumentų tvarkymas (iki 6 mėn.)

2,90

90005LP

 KVP pakartotinis išdavimas

1,00

90006LP

 Sugadinto arba prarasto KVP išdavimas

3,00

90013LP

 Pažyma apie sveikatos būklę pačiam prašant (atsiimant poliklinikoje)*

2,00

90014LP

 Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) f048/a

1,20

90015LP

 Žetonas rūbinei (sugadinus ar praradus)

1,20

90016LP

 Naudojimasis tualetu ne Lazdynų poliklinikos pacientams

0,40

90017LP

 Kopijavimas A4 formatu (1 lapas)

0,10

90018LP

 Kopijavimas A3 formatu (1 lapas)

0,10

90019LP

 Kopijavimas iš ambulatorinės ligos istorijos A4 formatu

0,20

90022LP

 Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą atsiimant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (10 d.d.)

5,60

90023LP

 Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą atsiimant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (3 d.d.)

8,40

90024LP

 Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą siunčiant paštu (10 d.d.)

7,80

90025LP

 Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą siunčiant paštu (3 d.d.)

10,60

90026LP

 Tyrimo medžiagos įrašymas į CD (10 d.d.)

2,50

90027LP

 Tyrimo medžiagos įrašymas į CD (3 d.d.)

3,80

90028LP

 Echoskopinio vaizdo nuotraukos spausdinimas

1,30

90031LP

 Pažyma iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro (10 d.d.)

1,10

90032LP

 Pažyma iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro (3 d.d.)

1,60

90033LP

 Pažyma iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro, siunčiant paštu (10 d.d.)

1,90

90034LP

 Pažyma iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro, siunčiant paštu (3 d.d.)

2,40

90035LP

 Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma (10 d.d)

2,80

90036LP

 Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma (3 d.d)

4,10

90037LP

 Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, siunčiant paštu (10 d.d)

3,60

90038LP

 Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, siunčiant paštu (3 d.d)

4,90

90039LP

 Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo spausdinimas

0,20

90040LP

Transporto paslaugos, kai medicinos personalas lanko pacientą namuose kitu adresu nei pacientas yra nurodęs arba kai medicinos personalas lanko pacientą namuose, nedraustą PSD (už 1 km, skaičiuojant atstumą iki paciento namų ir atgal iki įstaigos)

0,40

*Pastaba:* išduodant dviems ir daugiau vienos šeimos vaikams, kiekvienai pažymai taikoma 50 % nuolaida.Atnaujinta: 2019-12-03 20:42:34
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)