Įvertinkite

Susirgus

Atgal

Kreipimosi į įstaigą tvarka

Privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems asmenims, kurie yra prisirašę prie Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centro (vaikai iki 18 m., moksleiviai ir studentai kurie mokosi dieniniuose skyriuose, dirbantieji asmenys, turintys SODROS pažymėjimą, neįgalieji, pensininkai ir kt.) teikiamos nemokamos gydymo paslaugos.

Jei pacientas, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kreipiasi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo (gydytojų konsultacijos, procedūrų, tyrimų ir kt.) – medicinos paslaugos mokamos.

Visos VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centro teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos prisirašiusiems pacientams yra teikiamos nemokamai, t.y. jos finansuojamos PSDF lėšomis pagal sudaromas sutartis su TLK.

Jei iš anksto užsiregistravę pacientai paskirto vizito metu atvykti negali, prašome apie tai informuoti Registratūrą tel. (8 5)  216 88 13

Daugiau informacijos apie  Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centre teikiamą nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugą rasite čia


Kreipimasis dėl priėmimo pas gydytoją:
• pacientas (globėjas) gali kreiptis į registratūrą asmeniškai arba telefonu (8 5)  216 8813 ir prašyti  užrašyti pas gydytoją;
- kreipiantis asmeniškai arba telefonu, registratorė praneša pacientui artimiausio galimo priėmimo dieną ir valandą. Jei pacientui laikas tinkamas, jis  užregistruojamas Lazdynų sveikatos priežiūros centro vidinėje informacinėje sistemoje.

• pacientas (globėjas) gali registruotis pas gydytoją internetu, centro internetinėje pacientų registracijos sistemoje. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus, kurie nurodyti internetinės registracijos programoje ir įsimena arba atsispausdina pasirinkto priėmimo informaciją (data, laikas, talono numeris, kabineto numeris, gydytojo pavardė).
Kreipimasis dėl kito gydytojo pasirinkimo:
asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą poliklinikos gydytoją, kreipiasi į  registratūrą ir pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a). Registratorė registruoja prašymą atitinkamame žurnale (forma Nr. 025-025-9/a) ir įveda jį į ligonių kasų informacinės sistemos „SVEIDRA“ duomenų bazę.
Kreipimosi (vizito) pas gydytoją tvarka:
 • Pacientas, pasirinkęs Lazdynų sveikatos priežiūros centrą ir joje dirbantį šeimos gydytoją, vidaus ligų gydytoją, pediatrą ar gydytoją psichiatrą toliau visus klausimus, kylančius dėl sveikatos problemų, derina su pasirinktu gydytoju ar slaugytoja. Kreipiantis į šeimos gydytoją dėl sveikatos problemų ar kompensuojamų vaistų išrašymo, reikia iš anksto užsiregistruoti atėjus į registratūrą ar paskambinus telefonu (8 5)  216 8813 arba registruotis internetu. Šeimos gydytojas, gydytojas terapeutas ar pediatras, apžiūrėjęs paskirs reikiamą gydymą ir ištyrimą, jei reikia – išduos elektroninį nedarbingumo pažymėjimą. Įvertinęs sveikatos būklę, esant poreikiui, nukreips gydytojo specialisto konsultacijai, suderinęs su pacientu, paskirs vizito laiką. Pats pacientas registruotis internetu gali tik mokamai gydytojo specialisto konsultacijai. Kreipiantis į gydytojus: chirurgą, akušerį-ginekologą, psichiatrą, odontologą – šeimos gydytojo siuntimo nereikia. Kreipiantis į gydytojus specialistus: oftalmologą, otorinolaringologą, neurologą, kardiologą, urologą, traumatologą, onkologą, endokrinologą, reabilitologą ir kt. be šeimos gydytojo nukreipimo – konsultacija  bus mokama.
 • Jeigu prie konkretaus šeimos gydytojo (terapeuto) prisirašiusiųjų pacientų skaičius viršija SAM nustatytos apylinkės maksimalų dydį, Lazdynų sveikatos priežiūros centras turi teisę pacientą registruoti ar leisti pasirinkti apylinkę, kurios skaičius neviršija nustatyto apylinkės dydžio.
 • Apie gimusį ir į namus parsivežtą kūdikį pranešama registratūros darbuotojoms ir pasirenkamas gydytojas. Kūdikį per tris darbo dienas nuo pranešimo apie naujagimio gimimą, aplanko ir apžiūri slaugytoja. Antrą savaitę naujagimį aplanko ir apžiūri gydytojas. Trečiam vizitui su kūdikiu atvykstama į polikliniką paskirtu laiku.
 • Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūros paslauga, gavus jų sutikimą. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams ar esant gyvybei gręsiančioms būklėms.
 • Išankstinės registracijos atveju, paciento asmens sveikatos istorija ar vaiko sveikatos raidos istorija nurodytam laikui turi būti pristatyta į gydytojo kabinetą. Pačiam pacientui kortelė neduodama. Registratūroje parengtus medicininius paciento dokumentus į gydytojo kabinetą nuneša registratūros darbuotojai. Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos darbuotojai. Pasibaigus gydytojo pacientų priėmimo laikui, asmens sveikatos istorijas ar vaiko sveikatos raidos istorijos medicinos darbuotojai grąžina į registratūrą.
 • Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu ir vizito lapelyje nurodytu laiku. Jei pacientas pavėluoja į paskirtą priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas, jeigu yra galimybė, nepažeidžiant kitų tą dieną užsiregistravusių pacientų interesų, gali būti nukeltas vėlesniam tos pačios dienos laikui arba pacientas užregistruojamas artimiausiu registracijoje esančiu laiku.
 • Jei pacientas negali atvykti į polikliniką paskirtu laiku gydytojo apžiūrai, konsultacijai, procedūrai – būtina apie tai pranešti med. registratorėms ar gydytojui arba, jei registravosi internetu, anuliuoti savo internetinę registraciją bei pasirinkti kitą esantį laisvą priėmimo laiką. Anuliuotuoju laiku bus priimtas kitas pacientas, o pranešusiajam apie neatvykimą bus paskirtas kitas vizito laikas. Nepranešimas ir neatvykimas į gydytojo priėmimą fiksuojamas paciento asmens sveikatos istorijoje ir poliklinikos informacinėje pacientų registracijos sistemoje ir traktuojamas kaip paciento pareigos atvykti į polikliniką nustatytu laiku pažeidimas.
 • Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku, bet ne vėliau kaip po 30 min.
 • Pacientų priėmime su gydytoju dirbantis slaugytojas yra atsakingas už aptarnavimo eilės reguliavimą pacientų priėmimo metu ir priėmimo organizavimo priežasčių paaiškinimą kitiems laukiantiems pacientams.
 • Ūmiai susirgus arba paūmėjus lėtiniam susirgimui reikia atvykti į poliklinikos registratūrą ir nurodyti savo kreipimosi pobūdį. Esant skubios pagalbos indikacijoms, pacientas bus nukreiptas budinčio gydytojo apžiūrai, kur jam bus paskirtas reikiamas ištyrimas ir gydymas. Pacientas, patyręs traumą ar atvykęs po konsultacijos stacionare, yra nukreipiamas pas gydytoją traumatologą, o jam nesant, pas budintį ar šeimos gydytoją.
 • Budinčio gydytojo konsultacijai pacientai priimami bendros eilės tvarka. Budintis gydytojas pirmiausiai priims karščiuojančius, po to kitus ūmiai susirgusius (t.y. susirgusius tą pačią dieną) pacientus.
 • Atvykus į poliklinikos vaikų ligų skyrių su karščiuojančiu vaiku reikia įspėti registratorę – tokie pacientai bus priimti be eilės. Vaikų ligų skyriuje ūmiai susirgęs pacientas priimamas tą pačią dieną. Kiekvienu atveju gydytoja individualiai sprendžia, kurį pacientą pirmiausia priimti papildomai.
 • Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusių pacientų, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę aktualų kontaktinį telefono numerį. Už klaidingos ar neaktualios kontaktinės informacijos nurodymą atsako pacientas. Apie šeimos ar apylinkės gydytojo pasikeitimą prisirašę gyventojai informuojami jiems atvykus į polikliniką.Atnaujinta: 2022-04-26 16:25:16
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)