Įvertinkite

Susirgus

Atgal

Gydytojo iškvietimo į namus tvarka

1. Gydytojo iškvietimai į namus registruojami telefonu (8 5) 216 88 13 arba tiesiogiai kreipiantis į registratūrą.
2. Paslaugas namuose teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas.
3. Paslaugos namuose teikiamos:
• Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
• Sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
• Vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
• Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
• Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
• Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
• Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5° temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
• Planinius vizitus pas neįgaliuosius pagal skatinamųjų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką atlieka gydytojas, prie kurio prisirašęs pacientas, su juo suderinus laiką.

Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų indikacijų, o pacientas nesutinka atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę telefonu ir nusprendžia dėl tolimesnio veiksmų plano bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
Svarbu pažymėti, kad  sprendimą, dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo, priima pacientą gydantis šeimos gydytojas arba vaikų ligų gydytojas, arba vidaus ligų gydytojas.

Kompensuojamų vaistų receptai paciento namuose nerašomi.

Pacientas (globėjas) gali  kreiptis į registratūrą šiuo telefonu (8 5) 2168813.Atnaujinta: 2021-09-22 08:52:34
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)