Įvertinkite

Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas“ skelbiame įstaigos darbuotojų praėjusių metų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį.

VšĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m. darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2020 metai

2021 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, bruto, Eur

Gydytojai

121

3313

160

3660

Kitas personalas

34

858

45

947

Slaugytojai

123

1909

173

2120

Kitas personalas, teikiantis ASP

110

1543

147

1607

VšĮ Karoliniškių poliklinikos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2021 m. I ketv .

Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2021 m. I ketv.

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2020 m.

Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2020 m.

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius
2019 m.

Vid. mėnesinis darbo užmokestis (bruto, Eur)
2019 m.

Gydytojai

121

3375

121

3313

116

2759

Kitas personalas

39

845

34

858

34

729

Slaugytojai

127

2013

123

1909

118

1575

Kitas personalas, teikiantis ASP

112

1529

110

1543

110

1262

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 metais
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. išregistravus Lazdynų polikliniką iš Juridinių asmenų registro, VšĮ Lazdynų poliklinika vadinsis VšĮ Karoliniškių poliklinikos Lazdynų sveikatos priežiūros centras.

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2020 m.

2021  metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

I ketv.

Gydytojas

2882

62

2978

Bendrosios praktikos slaugytojas

1654

42

1793

Klinikos laborantas

1279

4

1279

Med. registratorius

986

9

986

Ūkio dalies darbuotojas

850

6

850

Kiti

1667

29

1667

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2019 metai

2020 metai

Gydytojas

61

2569

2882

Bendrosios praktikos slaugytojas

43

1350

1654

Klinikos laborantas

4

1079

1279

Med. registratorius

9

819

986

Ūkio dalies darbuotojas

7

741

850

Kiti

27

1360

1667

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 metai

2019 metai

Gydytojas

67

1609

2569

Bendrosios praktikos slaugytojas

47

873

1350

Klinikos laborantas

4

765

1079

Med. registratorius

9

605

819

Ūkio dalies darbuotojas

8

473

741

Kiti

26

986

1360

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2017 metai

2018 metai

Gydytojas

66

1210

1609

Bendrosios praktikos slaugytojas

46

732

873

Klinikos laborantas

4

678

765

Med. registratorius

8

570

605

Ūkio dalies darbuotojas

9

457

473

Kiti

27

857

986

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

2017 metai

Gydytojas

63

1174

1210

Bendrosios praktikos slaugytojas

49

677

732

Klinikos laborantas

5

635

678

Med. registratorius

10

502

570

Ūkio dalies darbuotojas

11

389

457

Kiti

26

816

857

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai

2016 metai

Gydytojas

59

1138

1174

Bendrosios praktikos slaugytojas

55

661

677

Klinikos laborantas

5

606

635

Med. registratorius

11

457

502

Ūkio dalies darbuotojas

12

380

389

Kiti

25

796

816
Atnaujinta: 2022-01-11 14:20:27
Apklausos nuoroda
(spauskite čia)
(Apklausą apie polikliniką organizuoja Vilniaus m. savivaldybė. Apklausa atsidarys naujame lange)