Įvertinkite

Administracinė informacija

Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas“ skelbiame įstaigos darbuotojų praėjusių metų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2018 metais

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017
metai

2018  metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

III ketv.

Gydytojas

1210

67

1756

Bendrosios praktikos slaugytojas

732

47

976

Klinikos laborantas

678

4

813

Med. registratorius

570

10

678

Ūkio dalies darbuotojas

457

8

489

Kiti

857

23

1075

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2017 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2016 metai

2017 metai

Gydytojas

63

1174

1210

Bendrosios praktikos slaugytojas

49

677

732

Klinikos laborantas

5

635

678

Med. registratorius

10

502

570

Ūkio dalies darbuotojas

11

389

457

Kiti

26

816

857

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2016 metais

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai

2016 metai

Gydytojas

59

1138

1174

Bendrosios praktikos slaugytojas

55

661

677

Klinikos laborantas

5

606

635

Med. registratorius

11

457

502

Ūkio dalies darbuotojas

12

380

389

Kiti

25

796

816
Atnaujinta: 2018-12-18 14:28:28

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas