Įvertinkite

Apie mus

Atgal

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis

VšĮ Lazdynų poliklinikos 2018 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
2 Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Finansinio audito paslaugos 79212100-4 PSL 1 I ketv. 12
4 Kompiuterinių buhalterijos sistemų priežiūros paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 36
5 Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
6 Echoskopas su davikliais 33190000-8  P 1 I ketv. 24
7 Kvarco lempa 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
8 Inhaliacijų druskai aparatas 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
9 Elektroterapijos ir ultragarso terapijos aparatas  33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
10 Medicinos prietaisų remonto paslaugų, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas 50421200-4 PSL 40 II ketv. 12+24
11 Svarstyklės su ūgio matuokliu 33190000-8  P 2 II ketv. 12+24
12 Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
13 EKG holterio įranga 33190000-8  P 1 I ketv. 24
14 Nešiojamo kompiuterio pirkimas 30213000-5 P 3 II ketv. 12+24
15 Kompiuterių ir spausdintuvų pirkimas 30232110-8 P 10 I ketv. 12+24
16 Antivirusinės programinės įrangos paketai serveriams 48761000-0 P 5 I ketv. 12
17 Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams 48761000-0 P 15 I ketv. 12
18 IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
19 Skaitmeninis encefalografas 33190000-8  P 1 II ketv. 24
20 Gonio lindzė 3 veidrodžių 33122000-1  P 1 I ketv. 12+24
21 Akių dugno apžiūros lęšiai (78 D Clear  V78C ir 90 D Clear V90C) 33122000-1  P 2 I ketv. 12+24
22 Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti 33122000-1  P 1 komplektas (10 dydžių) I ketv. 12
23 Nasofibroendoskopas su video sistema 33122000-1  P 1 II ketv. 36
24 Medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas  90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
25 Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
26 Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
27 95 benzino pirkimas 09132000-3 P 3000 L I ketv. 12
28 Patalpų valymo paslaugų pirkimas 90910000-9 PSL 1 I ketv. 12+24
29 Registratūros baldų pirkimas 39130000-2 P 1 kompl. III ketv. 12+24
30 Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
31 Avarijų likvidavimo paslaugos 50800000-3 PSL 1 I ketv. 12+24
32 Kenkėjų kontrolės paslaugų pirkimas 90900000-6  PSL 1 III ketv. 36
33 Automobilio draudimas (TPVCAD, KASKO)  66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2018 metais

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia patalpų valymo, aplinkos ir lauko tvarkymo darbų, rūbinės paslaugų teikimo pirkimą
2018-03-02, penktadienis, 13:00

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia vaistų ir vaistinių preparatų pirkimą
2018-03-01, ketvirtadienis, 13:00

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia benzino pirkimą
2018-02-28, trečiadienis, 13:00

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia įmokų surinkimo paslaugų pirkimą
2018-02-22, ketvirtadienis, 10:00

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinikos informacija apie 2018 m. atliktus pirkimus ir sudarytas sutartis

Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / sąskaitos faktūros data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

1.

Avarijų likvidavimo paslaugos

Mažos vertės neskelbiama apklausa

Pagal išvardintą veiklų sąrašą

2018-01-10

UAB "Grinda"

2.

Automobilio draudimas (TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

308

2018-01-19

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

3.

Gonio lindzė 3 veidrodžių

Mažos vertės neskelbiama apklausa

373

2018-01-15

UAB "Kavita"

4.

Akių dugno apžiūros lęšiai

Mažos vertės neskelbiama apklausa

238

2018-01-15

UAB "Kavita"

5.

Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti

Mažos vertės neskelbiama apklausa

48

2018-01-15

UAB "Kavita"

6.

Laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo paslaugų supaprastintas mažos vertės pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

1. 1367,30

2. 461,98

3. 388,50

1. 2018-02-05;
2. 2018-02-05;
3. 2018-02-08

1. UAB "Laboratorinė medicina";
2. UAB "Interautomatika";
3. UAB „Medfarmos laboratorijos“

7.

Finansinio audito paslaugos

Mažos vertės neskelbiama apklausa

1345,00

2018-02-06

UAB "Verslo apskaitos auditas"

8.

Vaisto Kenalog pirkimo apklausa

Mažos vertės neskelbiama apklausa

11,03

2018-02-06

UAB "Limedika"

9.

Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

43,33

8,23

1,60

2018-02-12

VĮ Registrų centras

10.

Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams

Mažos vertės neskelbiama apklausa

27,95 / vnt.

2018-02-09

UAB "Baltmax"

11.

Kameros pirkimas (kasai)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

94,90

2018-02-01

UAB "Varlė"


Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, ataskaitos
Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, sutartys


Atnaujinta: 2018-03-08 14:02:33

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas