Įvertinkite

Apie mus

Atgal

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2018 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
2 Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Finansinio audito paslaugos 79212100-4 PSL 1 I ketv. 12
4 Kompiuterinių buhalterijos sistemų priežiūros paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 36
5 Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
6 Echoskopas su davikliais 33190000-8  P 1 I ketv. 24
7 Kvarco lempa 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
8 Inhaliacijų druskai aparatas 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
9 Elektroterapijos ir ultragarso terapijos aparatas  33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
10 Medicinos prietaisų remonto paslaugų, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas 50421200-4 PSL 40 II ketv. 12+24
11 Svarstyklės su ūgio matuokliu 33190000-8  P 2 II ketv. 12+24
12 Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
13 EKG holterio įranga 33190000-8  P 1 I ketv. 24
14 Nešiojamo kompiuterio pirkimas 30213000-5 P 3 II ketv. 12+24
15 Kompiuterių ir spausdintuvų pirkimas 30232110-8 P 10 I ketv. 12+24
16 Antivirusinės programinės įrangos paketai serveriams 48761000-0 P 5 I ketv. 12
17 Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams 48761000-0 P 15 I ketv. 12
18 IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
19 Skaitmeninis encefalografas 33190000-8  P 1 II ketv. 24
20 Gonio lindzė 3 veidrodžių 33122000-1  P 1 I ketv. 12+24
21 Akių dugno apžiūros lęšiai (78 D Clear  V78C ir 90 D Clear V90C) 33122000-1  P 2 I ketv. 12+24
22 Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti 33122000-1  P 1 komplektas (10 dydžių) I ketv. 12
23 Nasofibroendoskopas su video sistema 33122000-1  P 1 II ketv. 36
24 Medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas  90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
25 Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
26 Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
27 95 benzino pirkimas 09132000-3 P 3000 L I ketv. 12
28 Patalpų valymo paslaugų pirkimas 90910000-9 PSL 1 I ketv. 12+24
29 Registratūros baldų pirkimas 39130000-2 P 1 kompl. III ketv. 12+24
30 Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
31 Avarijų likvidavimo paslaugos 50800000-3 PSL 1 I ketv. 12+24
32 Kenkėjų kontrolės paslaugų pirkimas 90900000-6  PSL 1 III ketv. 36
33 Automobilio draudimas (TPVCAD, KASKO)  66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2018 m.

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia skaitmeninio elektroencefalografo pirkimą

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinikos informacija apie 2018 m. atliktus pirkimus ir sudarytas sutartis

 

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / sąskaitos faktūros data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Avarijų likvidavimo paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

Pagal išvardintą veiklų sąrašą

2018-01-10

UAB "Grinda"

Automobilio draudimas
(TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

308

2018-01-19

AAS "BTA Baltic
Insurance Company"

Gonio lindzė 3 veidrodžių

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

373

2018-01-15

UAB "Kavita"

Akių dugno apžiūros lęšiai

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

238

2018-01-15

UAB "Kavita"

Zondai ašarų takų
praeinamumui įvertinti

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

48

2018-01-15

UAB "Kavita"

Laboratorinių tyrimų išorinio
kokybės vertinimo paslaugų
supaprastintas mažos
vertės pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

1. 1367,30

2. 461,98

3. 388,50

1. 2018-02-05;
2. 2018-02-05;
3. 2018-02-08

1. UAB "Laboratorinė medicina";
2. UAB "Interautomatika";
3. UAB „Medfarmos laboratorijos“

Finansinio audito
paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1345,00

2018-02-06

UAB "Verslo apskaitos auditas"

Vaisto Kenalog pirkimo
apklausa

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

11,03 / vnt.

2018-02-06

UAB "Limedika"

Elektroninio parašo sertifikavimo
paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

43,33 Eur; 8,23 Eur; 1,60 Eur

2018-02-12

VĮ Registrų centras

Antivirusinės programinės
įrangos paketai administracijos
kompiuteriams

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

27,95 / vnt.

2018-02-09

UAB "Baltmax"

Kameros pirkimas (kasai)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

94,90 / vnt.

2018-02-01

UAB "Varlė"

Buhalterinės apskaitos
programos priežiūros paslaugos

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

300,01 / m.

27,83 / val.

2018-02-20

UAB "Makroskaita"

Vaistų ir vaistinių
preparatų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

1.2406,99

2.2108,63

3.1793,11

1. 2018-03-26;
2. 2018-04-16;
3. 2018-04-16

1. UAB „Nemuno vaistinė“

2. UAB „Limedika“

3. UAB ARMILA

Įmokų surinkimo
paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

7889,20 (12 mėn.)

 

UAB "Mokėjimų terminalų sistemos"

Kanceliarinių prekių ir įvairių
biuro reikmenų pirkimas

Atviras konkursas
(pasiūlymo vertinimo kriterijus -
mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 1351,98
2. 2281,69

1. 2018-03-21'
2. 2018-03-21

1. UAB "Office system";
2. UAB "Eurobiuras" (pop.)

Papildomų odontologinių medžiagų
ir priemonių pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1.2906,46

2.2488,10

3.3987,94

1. 2018-03-15
2. 2018-03-15
3. 2018-03-15

1. UAB "Plandent"
2. UAB "Medavita"
3. UAB "Analizė"

Turto draudimo paslaugų
pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1190,24

2018-03-19

ADB "Gjensidige"

Medicininių atliekų surinkimo ir
išvežimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

2262,7

2018-03-22

UAB "Termodinaminiai
procesai"

Kompiuteriai - 5 vnt.
("žalia" prekė)

Atviras konkursas
(pasiūlymo vertinimo kriterijus -
mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

3285,15

2018-03-28

UAB „Komparsa“

95 benzino pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

3100,00

2018-04-05

UAB „Fleet Union“

Naso-laringofibroskopo
vaizdo sistema

Skelbiama apklausa
CVP IS

 

 

 

Patalpų valymo ir priežiūros
paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

1. 96696,00 EUR
2. 17773,92 EUR

1.2018-04-16

2. 2018-04-10

1. UAB "Corpus A"
2. UAB "BSS grupė"

Autobuso nuomos paslaugų
pirkimas (45 vietų)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

890

2018-04-05

UAB „Vilneda“

Sveikatos priežiūros įstaigų
civilinės atsakomybės už pacientams
padarytą žalą savanoriškojo
draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

4850 Eur

2018-05-15

AB "Lietuvos Draudimas"

Lauko suoliukų su šiukšliadėžėmis
(po 2 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1350,36

2018-05-04

UAB „BIPA“

Lauko šachmatų ir lauko teniso stalų
pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

3030,00

2018-05-04

UAB „Ežerėlio
vaivorykštė“

Medicinos prietaisų remonto paslaugų,
techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

603,00

2018-05-18

UAB „Limeta“

Apsaugų ( 2 vnt.) nuo rentgeno spindulių (suaugusiems ir vaikams) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

137,12

2018-05-18

UAB „Kodmeda“

Nešiojamų kompiuterių pirkimas
(4 vnt.)

Skelbiama apklausa
CVP IS

5931,42

2018-06-07

AB "Telia Lietuva"

Spausdintuvai - 5 vnt.

Atviras konkursas
(pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina). Paskelbta CPO.

1. 102,85

2. 188,28

2018-05-31

1. UAB "Kompservis";

2. UAB "Dailyprint"

Papildomų vaizdo stebėjimo kamerų
(2 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

496,10

2018-06-04

UAB "IT sistemos"

Elektrokardiografo įrangos pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

1500,40

2018-06-05

UAB "Salmeda"

Bevielių ausinių pirkimas (2vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

241,80

2018-06-20

SIA „Adventus
Solutions“

Biopsinių žnyplių pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

781,15

2018-06-20

Olympus Sverige
Aktiebolag

Naso-laringofibroskopo vaizdo
sistemos pirkimas

Skelbiama apklausa
CVP IS

19500,00

2018-06-18

UAB „Amedas“

Komutatorių pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

31,48

2018-06-27

UAB "SKYTECH.LT"

Medicininės įrangos ŠG kabinetui
(3 vnt.) pirkimas

Mažos vertės
neskelbiama apklausa

960,00

2018-07-16

UAB "Limeta"

Kompiuteriai - 6 vnt.

Atviras konkursas
(pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina).
Paskelbta CPO.

1. 2042,48 Eur su PVM
(4 vnt.)
2. 1452,00 Eur su PVM
(2 vnt.)

2018-07-30

  1. Nuklonas UAB
  2. Inida UAB

Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, ataskaitos
Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, sutartys
Atnaujinta: 2018-08-02 10:02:53

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas