Įvertinkite

Apie mus

Atgal

Viešieji pirkimai

Erfurto g. 15, Vilnius LT-04220, Lietuva
Kontaktinis asmuo:

Ieva Žukienė
Direktoriaus pavaduotoja valdymui ir plėtrai
Tel. (8 5)  244 5105
Ieva.Zukiene@lazdynupol.lt

Organizacijos profilis


VšĮ Lazdynų poliklinikos 2018 m. viešųjų pirkimų planas
Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas BVPŽ kodas Perkama prekė (P), paslauga (PSL), darbai (D) Numatomas kiekis (vnt.) Numatoma pirkimo pradžia, ketv. Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė mėn. (įskaitant sutarties pratęsimus)
1 Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams

padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas
66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
2 Turto draudimo paslaugų pirkimas 66516400-4  PSL 1 II ketv. 12
3 Finansinio audito paslaugos 79212100-4 PSL 1 I ketv. 12
4 Kompiuterinių buhalterijos sistemų priežiūros paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 36
5 Elektropeilis  33190000-8  P 1 I ketv. 24
6 Echoskopas su davikliais 33190000-8  P 1 I ketv. 24
7 Kvarco lempa 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
8 Inhaliacijų druskai aparatas 33190000-8  P 1 I ketv. 12+24
9 Elektroterapijos ir ultragarso terapijos aparatas  33190000-8  P 1 III ketv. 12+24
10 Medicinos prietaisų remonto paslaugų, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas 50421200-4 PSL 40 II ketv. 12+24
11 Svarstyklės su ūgio matuokliu 33190000-8  P 2 II ketv. 12+24
12 Išorinė tarptautinė kontrolė 85145000-7  PSL 1 I ketv. 12
13 EKG holterio įranga 33190000-8  P 1 I ketv. 24
14 Nešiojamo kompiuterio pirkimas 30213000-5 P 3 II ketv. 12+24
15 Kompiuterių ir spausdintuvų pirkimas 30232110-8 P 10 I ketv. 12+24
16 Antivirusinės programinės įrangos paketai serveriams 48761000-0 P 5 I ketv. 12
17 Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams 48761000-0 P 15 I ketv. 12
18 IT paslaugų pirkimas 72000000-5 PSL 1 I ketv. 12+24
19 Skaitmeninis encefalografas 33190000-8  P 1 II ketv. 24
20 Gonio lindzė 3 veidrodžių 33122000-1  P 1 I ketv. 12+24
21 Akių dugno apžiūros lęšiai (78 D Clear  V78C ir 90 D Clear V90C) 33122000-1  P 2 I ketv. 12+24
22 Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti 33122000-1  P 1 komplektas (10 dydžių) I ketv. 12
23 Nasofibroendoskopas su video sistema 33122000-1  P 1 II ketv. 36
24 Medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas  90512000-9 Atliekų vežimo paslaugos PSL 2010 kg I ketv. 12+24
25 Elektros energijos pirkimas 09310000-5 P 134 000,00 (kwh) II ketv. 12
26 Automobilis 34110000-1 P 1 III ketv. 12+24
27 95 benzino pirkimas 09132000-3 P 3000 L I ketv. 12
28 Patalpų valymo paslaugų pirkimas 90910000-9 PSL 1 I ketv. 12+24
29 Registratūros baldų pirkimas 39130000-2 P 1 kompl. III ketv. 12+24
30 Architektų holo remonto paslaugos 50000000-5 PSL 1 II ketv. 12+24
31 Avarijų likvidavimo paslaugos 50800000-3 PSL 1 I ketv. 12+24
32 Kenkėjų kontrolės paslaugų pirkimas 90900000-6  PSL 1 III ketv. 36
33 Automobilio draudimas (TPVCAD, KASKO)  66516100-1 PSL 1 I ketv. 12

VšĮ Lazdynų poliklinikos viešieji pirkimai, vykdomi 2018 m.

VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia nešiojamų kompiuterių su priedais pirkimą

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai
VšĮ Lazdynų poliklinika skelbia naso-laringofibroskopo vaizdo sistemos pirkimą

Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu, CVP IS priemonėmis. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS prisiregistravę tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjo pasiūlymas būtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

Bendravimas tarp perkančiosios organizacijos nurodytų asmenų, įgaliotų palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, ir tiekėjų vykdomas CVP IS priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo).

Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: Medicinos statistikos ir informatikos skyriaus vedėjas Audrius Gervickas, Erfurto g. 15, Vilnius tel. (8 5) 244 4918, el. p. Audrius@lazdynupol.lt.

Skelbimas

Dokumentai

VšĮ Lazdynų poliklinikos informacija apie 2018 m. atliktus pirkimus ir sudarytas sutartis

 Eil.
Nr.

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM

Pirkimo sutarties / sąskaitos faktūros data

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

 

1.

Avarijų likvidavimo paslaugos

Mažos vertės neskelbiama apklausa

Pagal išvardintą veiklų sąrašą

2018-01-10

UAB "Grinda"

 

2.

Automobilio draudimas (TPVCAD ir KASKO)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

308

2018-01-19

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

 

3.

Gonio lindzė 3 veidrodžių

Mažos vertės neskelbiama apklausa

373

2018-01-15

UAB "Kavita"

 

4.

Akių dugno apžiūros lęšiai

Mažos vertės neskelbiama apklausa

238

2018-01-15

UAB "Kavita"

 

5.

Zondai ašarų takų praeinamumui įvertinti

Mažos vertės neskelbiama apklausa

48

2018-01-15

UAB "Kavita"

 

6.

Laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo paslaugų supaprastintas mažos vertės pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

1. 1367,30
2. 461,98
3. 388,50

1. 2018-02-05;
2. 2018-02-05;
3. 2018-02-08

1. UAB "Laboratorinė medicina";
2. UAB "Interautomatika";
3. UAB „Medfarmos laboratorijos“

 

7.

Finansinio audito paslaugos

Mažos vertės neskelbiama apklausa

1345,00

2018-02-06

UAB "Verslo apskaitos auditas"

 

8.

Vaisto Kenalog pirkimo apklausa

Mažos vertės neskelbiama apklausa

11,03 / vnt.

2018-02-06

UAB "Limedika"

 

9.

Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

43,33 Eur; 8,23 Eur; 1,60 Eur

2018-02-12

VĮ Registrų centras

 

10.

Antivirusinės programinės įrangos paketai administracijos kompiuteriams

Mažos vertės neskelbiama apklausa

27,95 / vnt.

2018-02-09

UAB "Baltmax"

 

11.

Kameros pirkimas (kasai)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

94,90 / vnt.

2018-02-01

UAB "Varlė"

 

12.

Buhalterinės apskaitos programos priežiūros paslaugos

Mažos vertės neskelbiama apklausa

300,01 / m.
27,83 / val.

2018-02-20

UAB "Makroskaita"

13.

Vaistų ir vaistinių preparatų pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

1.2406,99
2.2108,63
3.1793,11

1. 2018-03-26;
2. 2018-04-16;
3. 2018-04-16

1. UAB „Nemuno vaistinė“
2. UAB „Limedika“
3. UAB ARMILA

15.

Kanceliarinių prekių ir įvairių biuro reikmenų pirkimas

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina). Paskelbta CPO.

1. 1351,98
2. 2281,69

1. 2018-03-21'
2. 2018-03-21

1. UAB "Office system";
2. UAB "Eurobiuras" (pop.)

16.

Papildomų odontologinių medžiagų ir priemonių pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

1.2906,46
2.2488,10
3.3987,94

1. 2018-03-15
2. 2018-03-15
3. 2018-03-15

1. UAB "Plandent"
2. UAB "Medavita"
3. UAB "Analizė"

17.

Turto draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

1190,24

2018-03-19

ADB "Gjensidige"

19.

Medicininių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

2262,7

2018-03-22

UAB "Termodinaminiai procesai"

20.

Kompiuteriai - 5 vnt.
("žalia" prekė)

Atviras konkursas (pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina). Paskelbta CPO.

3285,15

2018-03-28

UAB „Komparsa“

21.

95 benzino pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

3100,00

2018-04-05

UAB „Fleet Union“

23.

Patalpų valymo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Skelbiama apklausa CVP IS

1. 96696,00 EUR
2. 17773,92 EUR

1.2018-04-16
2. 2018-04-10

1. UAB "Corpus A"
2. UAB "BSS grupė"

24.

Autobuso nuomos paslaugų pirkimas (45 vietų)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

890

2018-04-05

UAB „Vilneda“

25.

Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams
padarytą žalą savanoriškojo draudimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

4850 Eur

2018-05-15

AB "Lietuvos Draudimas"

26.

Lauko suoliukų su šiukšliadėžėmis (po 2 vnt.) pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

1350,36

2018-05-04

UAB „BIPA“

27.

Lauko šachmatų ir lauko teniso stalų pirkimas (2 vnt.)

Mažos vertės neskelbiama apklausa

3030,00

2018-05-04

UAB „Ežerėlio vaivorykštė“

28.

Medicinos prietaisų remonto paslaugų, techninės priežiūros ir techninės būklės tikrinimo teikimo paslaugų pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

603,00

2018-05-18

UAB „Limeta“

29.

Apsaugų ( 2 vnt.) nuo rentgeno spindulių (suaugusiems ir vaikams) pirkimas

Mažos vertės neskelbiama apklausa

137,12

2018-05-18

UAB „Kodmeda“

Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, ataskaitos
Pirkimų, atliktų CVP IS priemonėmis, sutartys
Atnaujinta: 2018-05-21 18:03:10

Įvertinkite mūsų teikiamas paslaugas